Agribank lợi nhuận trước thuế tăng 51% năm 2022
Agribank lợi nhuận trước thuế tăng 51% năm 2022

Theo đó, mảng tín dụng mang về cho ngân hàng Agribank khoản thu nhập lãi thuần 59.839 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác đạt 9.825 tỷ đồng, tăng 21,5% trong khi thu nhập từ kinh doanh vàng và ngoại hối cũng tăng 89% so với cùng kỳ, đạt 2.857 tỷ đồng.

Trong khi đó, một số mảng kinh doanh khác không mấy khả quan như lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 5% còn 4.111 tỷ đồng, mảng chứng khoán kinh doanh lỗ nhẹ 36 triệu tỷ đồng, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm 3%, còn 47 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng Agribank trong năm 2022 đạt 76.802 tỷ đồng, tăng trưởng 27% trong khi tổng chi phí hoạt động tăng 14%, lên 27.554 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm qua của ngân hàng tăng tới 36% so với cùng kỳ, đạt 49.247 tỷ đồng.

Năm 2022, Agribank đã trích lập chi phí dự phòng rủi ro 27.160 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Theo đó, kết thúc năm 2022, Agribank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 22.087 tỷ đồng, tăng mạnh tới 51% so với kết quả đạt được trong năm 2021.

Tính đến cuối tháng 12/2022, tổng tài sản của Agribank đạt 1,87 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm, trong đó, cho vay khách hàng tăng 9,8%, ở mức 1,44 triệu tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng của ngân hàng tăng 5,3% lên 1,62 triệu tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, đến cuối tháng 12, Agribank đang có tổng nợ xấu nội bảng là 26.064 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,1% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/cho vay ở mức 1,81%, so với mức 1,94% hồi cuối năm 2021.

Báo cáo cũng cho biết, tại thời điểm cuối năm 2022, tổng giá trị tài sản thế chấp của khách hàng tại Agribank là hơn 2,53 triệu tỷ đồng, tăng 10,9% so với cuối năm 2021. Trong đó, bất động sản thế chấp chiếm tới 90% với gần 2,29 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.

Trong năm qua, Agribank đã tuyển thêm 757 nhân viên, nâng tổng số cán bộ, công nhân viên bình quân trong năm lên 38.404 người. Thu nhập bình quân mỗi nhân viên của ngân hàng được tăng từ 26,83 triệu đồng trong năm trước lên hơn 30 triệu đồng/tháng, tương đương tăng gần 12% so với năm 2021.

Tính tới thời điểm 31/12/2022, vốn điều lệ tại ngân hàng này là 24.328 tỷ đồng, đây là mức vốn điều lệ mà Agribank vẫn giữ trong nhiều năm nay. Trước đó, Agribank từng là ngân hàng lớn nhất cả nước về vốn điều lệ, song ngân hàng này hiện đã không còn giữ vị trí này do nhiều ngân hàng đã vượt qua.

Dù vậy, Agribank vẫn đang là ngân hàng có mạng lưới rộng lớn nhất hệ thống với 171 chi nhánh loại I, 768 chi nhánh loại II, và 1.285 phòng giao dịch trên cả nước.