Tính chung 9 tháng năm 2021, thu nhập lãi thuần của ABBank đạt 2.197 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh thu về khoản lãi tăng đột biến gần 195 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lãi 5 tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2021, ABBank ghi nhận 406 tỷ đồng trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ nhích nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lại tăng tới 49%, đạt 2.005 tỷ đồng.

ABBank: Kết quả kinh doanh tốt nhưng nợ xấu tăng vọt
Tính đến ngày 30/9/2021, tổng nợ xấu ABBank tăng 46% so với đầu năm, lên mức 1.939 tỷ đồng.

Trong quý 3 năm 2021, hoạt động chính của ABBank vẫn tăng trưởng khi đem về hơn 768 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ, các khoản chi phí đều được ABBank tiết giảm như chi phí hoạt động giảm 3% (386 tỷ đồng), chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 37% (85 tỷ đồng). Kết quả, ngân hàng ghi nhận lãi trước thuế quý III/2021 tăng 16%, đạt gần 408 tỷ đồng.

Theo thống kê 9 tháng đầu năm 2021, ABBank ghi nhận lãi trước và sau thuế đạt 1.599 tỷ đồng và 1.279 tỷ đồng, tăng lần lượt 69% và 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối tháng 9/2021, tổng tài sản ABBank còn 113.875 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 3.959 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần; Tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác đạt 15.968 tỷ đồng, giảm 36%; Cho vay khách hàng tăng 5%, đạt 66.664 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tiền gửi khách hàng của ABBank giảm 8%, còn 67.053 tỷ đồng so với đầu năm; Tiền vay các tổ chức tín dụng khác 2.614 tỷ đồng, giảm 27%; Phát hành giấy tờ có giá tăng 41% lên mức 7.905 tỷ đồng…

Về chất lượng nợ vay, tính đến ngày 30/9/2021, tổng nợ xấu ABBank tăng 46% so với đầu năm, lên mức 1.939 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng tới 190% lên mức 604 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn tăng 52% lên mức 945,7 tỷ đồng, nợ nghi ngờ giảm 21% xuống còn 389,5 tỷ đồng.

ABBank bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới

Ngày 21/10 vừa qua, ABBank đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Công bố Thông tin bất thường, theo công văn thì HĐQT ABBank đã quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm ông Trần Trung Kiên, giữ chức Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) trong vòng 3 năm từ ngày ra quyết định.

Trước khi gia nhập ABBank, ông Trần Trung Kiên (sinh năm 1979, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Trung tâm Đào tạo Pháp Việt về Quản lý (CFVG) và bằng Cử nhân Kinh tế, Đại học Thương mại) đã có hơn 20 năm làm việc trong ngành tài chính - ngân hàng tại Techcombank, SeAbank và Eximbank. Trong đó, hơn 16 năm ông giữ vai trò điều hành và triển khai nhiều dự án quan trọng liên quan tại Techcombank.

Ông cũng có 2 năm phụ trách mảng quan hệ đối tác lớn tại Tập đoàn Vingroup, phát triển các giải pháp tài chính online và chịu trách nhiệm xây dựng giải pháp kết nối các hệ sinh thái thông qua nền tảng công nghệ VinID.

Ngoài ra, ông Kiên còn có kinh nghiệm trong việc tham gia xây dựng, chỉ đạo và điều phối các Dự án chiến lược về Chuyển đổi Mô hình kinh doanh và Vận hành trên toàn hệ thống. Đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong công tác Quản lý mảng kinh doanh khách hàng doanh nghiệp và đào tạo nhân sự tại các tổ chức tín dụng lớn.

Mới đây, HĐQT ABBank cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh giữ vị trí Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Chuyển đổi và Ngân hàng số trong vòng 5 năm kể từ ngày ra quyết định.