eMagazine
6 vi phạm của mạng xã hội TikTok ở Việt Nam

18:52 | 10/04/2023

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố các hành vi vi phạm của nền tảng mạng xã hội TikTok tại Việt Nam và sẽ tiến hành kiểm tra đối với TikTok, dự kiến vào tháng 5/2023.
6 vi phạm của mạng xã hội TikTok ở Việt Nam

https://sohuutritue.net.vn/6-vi-pham-cua-mang-xa-hoi-tiktok-o-viet-nam-d159843.html

https://sohuutritue.net.vn/6-vi-pham-cua-mang-xa-hoi-tiktok-o-viet-nam-d159843.html