250 triệu cổ phiếu GTN (GTNFoods) sẽ hủy niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 8/3

Lý do hủy niêm yết là do GTN sẽ hoán đổi sáp nhập vào Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico, VLC) là với tỷ lệ 1,6:1. Tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu GTN sẽ được hoán đổi lấy 62,5 cổ phiếu VLC. Tức, GTNFoods sẽ chấm dứt tư cách pháp nhân sau sáp nhập dẫn đến việc bị hủy niêm yết bắt buộc.

Theo phương án được đưa ra, tỷ lệ hoán đổi trong thương vụ sáp nhập này là 1,6 : 1, tức cổ đông sở hữu 1,6 triệu cổ phiếu GTN vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy 1 cổ phiếu VLC. Với 250 triệu cổ phiếu GTN đang niêm yết, số lượng cổ phiếu VLC được hoán đổi là 156,25 triệu cp.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/2, giá cổ phiếu GTN ở 18.700 đồng/cp. Cổ phiếu VLC đóng cửa tại mức giá 31.900 đồng/cp.

Theo bản cáo bạch được công bố, tại ngày 5/11/2021, Vilico có 1.273 cổ đông nắm giữ cổ phần. Trong đó, GTNFoods là cổ đông lớn nhất sở hữu 74,49% vốn điều lệ, tương ứng hơn 47 triệu cp.

Sau khi sáp nhập, toàn bộ hơn 47 triệu cổ phiếu VLC do GTN nắm giữ sẽ trở thành cổ phiếu quỹ của công ty hình thành sau sáp nhập và toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hủy.

Trước thềm sáp nhập, năm 2021, GTN đem về 2.928,6 tỷ đồng doanh thu thuần và 213,8 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 4% và giảm 13% so với kết quả năm 2020. Nguyên nhân do doanh thu tài chính giảm 7,3% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Với mục tiêu doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 244 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành lần lượt 95% và 88% kế hoạch năm.

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 862/NN-TCCB/QĐ ngày 21/6/1996 trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp có quan hệ gắn bó kinh tế, công nghiệp, thương mại, thông tin, khoa học kỹ thuật, nghiên cứu, … hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi trên toàn quốc, trực thuộc thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Năm 2013 Tổng công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tháng 7/2013, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP chính thức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần sau khi thực hiện thành công phương án cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 26/10/2015, cổ phiếu Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP (mã chứng khoán VLC) chính thức được giao dịch trên sàn UPCom, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Sau khi chuyển sang hoạt động theo loại hình công ty cổ phần, cơ cấu, quy mô và quản trị của Tổng công ty được điều chỉnh hợp lý hơn, tiếp cận với quy chuẩn thế giới; năng lực sản xuất tiếp tục tăng, trình độ công nghệ và quản lý điều hành có nhiều cải tiến, đổi mới; hiệu quả kinh tế-xã hội, thương hiệu, vị thế và sức cạnh tranh được nâng lên. Đặc biệt thương hiệu lợn giống Tam Đảo, Sữa Mộc Châu với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú đã và đang được khẳng định uy tín, vị thế trên thị trường.