Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành công văn số 1628/NHNN-CSTT về việc công bố lãi suất cho vay.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, qua báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo yêu cầu tại Công văn số 1117/NHNN-CSTT ngày 7/2/2024 của Ngân hàng Nhà nước về báo cáo tình hình công bố lãi suất, đến nay, các tổ chức tín dụng đã cơ bản công bố thông tin về lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, một số tổ chức tín dụng vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện việc công bố lãi suất cho vay. Vì vậy, để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc công bố lãi suất, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện việc công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước.

Tổ chức tín dụng tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của thông tin, số liệu công bố trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng. Giải thích rõ ràng về nội dung thông tin, số liệu công bố. Chủ động tiếp nhận, giải đáp và xử lý các vướng mắc từ khách hàng (nếu có).

Công văn nêu rõ tổ chức tín dụng (Hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát, bộ phận tuân thủ, bộ phận kiểm toán nội bộ và các bộ phận chức năng có liên quan của tổ chức tín dụng) có trách nhiệm thường xuyên giám sát để đảm bảo thực hiện đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Yêu cầu các tổ chức tín dụng công khai lãi suất cho vay trước ngày 1/4
Yêu cầu các tổ chức tín dụng công khai lãi suất cho vay trước ngày 1/4

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng gửi đường dẫn (link) của chuyên mục công bố các loại lãi suất trên về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 01/4/2024. Trường hợp tổ chức tín dụng thay đổi đường dẫn thì phải cập nhật trong vòng 2 ngày làm việc với Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2024, đại diện các tổ chức tín dụng than khó công khai lãi suất bình quân đối với các khoản vay của doanh nghiệp. Lãnh đạo nhiều ngân hàng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cân nhắc chỉ yêu cầu ngân hàng thương mại công khai lãi suất cho vay bình quân với khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã bác đề xuất này.

Cập nhật từ website của các ngân hàng thương mại lúc 15 ngày 12/3, phần lớn các tổ chức tín dụng mới công khai lãi suất cho vay đối với cá nhân; lãi suất của các chương trình tín dụng, gói tín dụng...Nhiều ngân hàng chưa công khai lãi suất cho vay bình quân; chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 1/2024 lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 2,5-3,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,7-6,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 6,8-7,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 7,4%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Lãi suất tiền gửi USD của tổ chức tín dụng ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 7,8-10,1%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,7%/năm thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (4%/năm).

Lãi suất cho vay USD bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,3 - 5,2%/năm đối với ngắn hạn; 6,6 - 7,4%/năm đối với trung và dài hạn.