Yeah1 dự kiến chuyển nhượng 85% vốn YAG Entertainment
Yeah1 dự kiến chuyển nhượng 85% vốn YAG Entertainment. Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (Mã chứng khoán YEG: HoSE) vừa thông qua kế hoạch chuyển nhượng vốn tại công ty con. Cụ thể: Yeah1 dự kiến chuyển nhượng 1.564.000 cổ phiếu tại CTCP YAG Entertainment, chiếm 85% vốn điều lệ tại đơn vị này và thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 10/2022. Như vậy, nếu chuyển nhượng thành công, CTCP YAG Entertainment sẽ không còn là công ty con trực tiếp của Yeah1.

Tính tới 30/6/2022, Yeah1 đang sở hữu 99,7% vốn điều lệ tại CTCP YAG Entertainment, đơn vị có địa chỉ tại TP. HCM và hoạt động chính là dịch vụ quảng cáo.

Theo tìm hiểu, CTCP YAG Entertainment được thành lập ngày 18/7/2018 và người đại diện pháp luật là Lưu Anh Khoa.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Yeah1 ghi nhận doanh thu đạt 72,09 tỷ đồng, giảm 76,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 7,25 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 144,25 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 139,6 tỷ đồng, giảm 76,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 8,09 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 196,77 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Yeah1 đặt kế hoạch doanh thu 588 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 24,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 7,22 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 29,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, Yeah1 cũng đã thông qua việc kế hoạch thoái vốn tại 3 công ty và đồng thời thành lập pháp nhân mới. Cụ thể, công ty thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Care tại Công ty TNHH Thương mại Yeah1, tương đương 510 triệu đồng, chiếm 51% vốn điều lệ.

Công ty cũng thông qua việc chuyển nhượng 91.800 cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Giga1 tại Công ty Cổ phần Gigagoods, chiếm 51% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, Yeah1 cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng 106.200 cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Giga1 tại Công ty Cổ phần Phân phối Gigawin, chiếm 59% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Gigawin.