Cụ thể, kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 3/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/3/2021 đạt 122,21 tỷ USD, tăng 24,2%, tương ứng tăng 23,80 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 86,91 tỷ USD, tăng 30,1% (tương ứng tăng tới 20,12 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 35,3 tỷ USD, tăng 11,6% (tương ứng tăng 3,68 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2021 đến 15/3/2021 và cùng kỳ năm 2020 ( Nguồn: Tổng Cục Hải quan)
Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2021 đến 15/3/2021 và cùng kỳ năm 2020 ( Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Trong nửa đầu tháng 3/2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 239 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,81 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 3/2021 đạt 13,3 tỷ USD, tăng 30% so với nửa cuối tháng 2/2021.

Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 3/2021 đạt gần 26,4 tỷ USD

Ngược lại, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 3/2021 đạt 13,06 tỷ USD, tăng 14,9% so với nửa cuối tháng 2. Đáng chú ý, hạt điều nhập khẩu tăng mạnh tới 103 triệu USD, tương đương 76,4%.

Tính đến hết 15/3/2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 60,2 tỷ USD, tăng 25,8% (tương ứng tăng 12,34 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. Hoạt động xuất nhập khẩu nổi bật tập trung ở một số nhóm hàng như: dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng; điện thoại các loại và linh kiện…