WiGroup: Quý III/2022 lợi nhuận sau thuế công ty mẹ toàn thị trường đạt 102.362 tỷ
Nguồn: Wigroup

Theo thống kê của WiGroup, các doanh nghiệp trên sàn HOSE vẫn là nhóm đóng góp kết quả kinh doanh chính cho toàn thị trường, chiếm khoảng gần 84,4% lợi nhuận quý III. Nhóm UPCoM chiếm khoảng 13,3% và còn lại là lợi nhuận từ các doanh nghiệp trên HNX.

Các doanh nghiệp vốn hóa lớn chỉ chiếm 42/945 số doanh nghiệp trên sàn nhưng chiếm đến 77% vốn hóa toàn thị trường. Hai quý gần đây, nhóm bluechip tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của thị trường trong hai quý gần đây. Tính riêng quý III, nhóm vốn hóa lớn tăng trưởng 29%.

Đối với nhóm vốn hóa trung bình (Midcap), đây là quý thứ hai liên tiếp nhóm này có mức tăng trưởng âm, điều này cho thấy môi trường kinh doanh đang ngày càng trở nên khó khăn và bắt đầu lan rộng từ nhóm vốn hóa nhỏ sang đến nhóm vốn hóa vừa, báo cáo của Wigroup nêu.

Theo phân tích phân bổ tăng trưởng lợi nhuận ba quý đầu năm cho thấy tình hình kinh doanh của thị trường đã bắt đầu xấu đi từ quý II. Trong khi quý I có đến 53,7% số doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng dương, đến quý II và quý III chỉ có 32,5% và 34,4% số doanh nghiệp trên ba sàn đạt mức lợi nhuận cao hơn cùng kỳ.

Xét theo các nhóm ngành, báo cáo chỉ ra nhiều nhóm ngành ghi nhận mức suy giảm lợi nhuận sâu như bảo hiểm (giảm 40,5%), chứng khoán (giảm 70,8%), nguyên vật liệu (giảm gần 95%), vận tải (giảm 189,3%).

Chiều ngược lại, nhiều nhóm ngành vẫn ghi nhận mức tăng trưởng quý III như ngân hàng (tăng 54,2%), bất động sản (tăng 43,5%), dược phẩm (tăng 32,6%), dịch vụ tiện ích (tăng 21,9%), bán lẻ (tăng 15%).

Theo nhận định của nhóm chuyên gia, môi trường kinh doanh của nhóm sản xuất đang cho thấy rõ khó khăn. Số liệu thống kê chỉ ra riêng nhóm tài chính đã tạo đỉnh lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính từ quý II/2021.

Tính trong quý III, biên lãi gộp của nhóm sản xuất chỉ còn 14,3%, giảm so với mức 15,9% của quý II. Mức biên lãi này còn thấp hơn cả giai đoạn COVID bùng phát vào quý I/2020

Cụ thể nếu quý I có đến 53,7% số doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng dương thì trong quý II và quý III, chỉ có 32,5% và 34,4% số doanh nghiệp trên 3 sàn đạt mức lợi nhuận cao hơn cùng kỳ.

Xét về nhóm ngành, có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, nhiều nhóm ngành ghi nhận mức suy giảm lợi nhuận sâu như bảo hiểm (-40,5%), chứng khoán (-0,8%), nguyên vật liệu (-94,9%), vận tải (-189,3%).

Ở chiều ngược lại, nhiều nhóm ngành vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong quý III có thể kế kể đến như ngân hàng (+54,2%), bất động sản (+43,5%), dược phẩm (+32 ,6%), dịch vụ tiện ích (+21,9%), bán lẻ (+15,0%).

Tuy chỉ chiếm 29% vốn hóa cuối quý III nhưng nhóm ngành ngân hàng đang chiếm đến gần phân nửa lợi nhuận của thị trường. Đây cũng là nhóm đóng góp nhiều nhất vào mức tăng trưởng toàn thị trường trong quý III (+107,5%) cùng với nhóm bất động sản (+39,6%).

Trong khi đó, nguyên vật liệu (-101,0%) và chứng khoán (- 16,0%) là 2 tác nhân chính kìm hãm đà tăng trưởng lợi nhuận của thị trường.

Dự báo nhóm tài chính là động lực quý IV

Trong quý IV, Wigroup dự báo, hoạt động kinh doanh của nhóm phi tài chính trên HOSE tiếp tục khó khăn. Lợi nhuận liên doanh liên kết và lợi nhuận khác chiếm tỷ trọng không lớn và biến động không nhiều.

Đối với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính, đây là thành phần chiếm trọng số lớn nhất trong cơ cấu lợi nhuận trước thuế và xu hướng giảm dần qua các quý.

Wigroup nhận thấy, môi trường sản xuất - kinh doanh của nhóm phi tài chính chưa có nhiều thay đổi so với quý trước đó, thậm chí có phần khó khăn hơn. Do vậy, xu hướng giảm nhẹ của lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính nhóm phi tài chính trên HOSE vẫn sẽ tiếp tục.

Wichart ước tính, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ các doanh nghiệp trên HOSE trong quý IV đạt 81.992 tỷ đồng, giảm 9,8% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm tài chính đạt 42.561 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ với động lực chính đến từ các cổ phiếu ngân hàng. Nhóm phi tài chính đạt 39.430 tỷ đồng, giảm 23,2% so với cùng kỳ khi môi trường kinh doanh chưa cải thiện và lợi nhuận từ hoạt động tài chính sụt giảm.
Lãi từ thanh lý đầu tư sẽ chiếm phần lớn lợi nhuận tài chính của các doanh nghiệp phi tài chính quý IV/2022. (Nguồn: Wigroup).

Ngoài ra, đà tăng mạnh của tỷ giá gây ra những khoản lỗ chênh lệch tỷ giá lớn cho các doanh nghiệp phi tài chính vay nợ bằng ngoại tệ hoặc các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu nhiều từ nước ngoài. Do đó, lợi nhuận tài chính trong quý IV của nhóm này đạt khoảng 3.024 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể mức 7.761 tỷ đồng cùng kỳ.

Nhìn chung, lợi nhuận trước thuế nhóm phi tài chính trong quý IV đạt khoảng 49.051 tỷ đồng, giảm mạnh 23,2% so với cùng kỳ do hoạt động kinh doanh chính tiếp tục khó khăn và lợi nhuận từ hoạt động tài chính sụt giảm.

Ngược lại, nhóm tài chính là động lực giúp lợi nhuận thị trường không giảm sâu.

Wigroup ước tính, nhóm Ngân hàng đạt khoảng 41.111 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ trong quý IV, giảm 12,4% so với quý trước khi NIM bắt đầu phản ánh áp lực tăng lãi suất huy động và chi phí trích lập dự phòng gia tăng. Mặc dù vậy, con số này vẫn đạt mức tăng trưởng 17,5% so với cùng kỳ nhờ cơ sở cùng kỳ thấp.

Lợi sau thuế công ty mẹ nhóm Chứng khoán đạt khoảng 800 tỷ đồng trong quý IV, giảm mạnh 78,7% so với cùng kỳ trên giả định thị trường sẽ đi ngang từ nay đến cuối năm. Sự sụt giảm lợi nhuận của ngành do ảnh hưởng bởi đà lao dốc của VN-Index và sự yếu đi của thanh khoản giao dịch và chi phí lãi vay gia tăng.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ nhóm Bảo hiểm đạt 650 tỷ đồng, tăng 9,5% so với quý trước nhờ hưởng lợi từ môi trường lãi suất cao hơn. Điểm trừ là thị trường chứng khoán chưa thuận lợi sẽ làm chậm lại đà phục hồi lợi nhuận của ngành. So với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ nhóm Bảo hiểm giảm 24,9%.

Wichart ước tính, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ các doanh nghiệp trên HOSE trong quý IV đạt 81.992 tỷ đồng, giảm 9,8% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm tài chính đạt 42.561 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ với động lực chính đến từ các cổ phiếu ngân hàng. Nhóm phi tài chính đạt 39.430 tỷ đồng, giảm 23,2% so với cùng kỳ khi môi trường kinh doanh chưa cải thiện và lợi nhuận từ hoạt động tài chính sụt giảm.