Theo nghị quyết HĐQT ngày 11/3/2024 thông qua các nội dung quan trọng cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HPG cho biết Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 11/4/2024 tại Hội trường lớn Grand Ballroom, Khách sạn Melia Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là vào 11/3.

'Vua thép' Hòa Phát muốn tăng vốn điều lệ lên gần 64.000 tỷ, công ty của tỷ phú Trần Đình Long đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 5,6 tỷ USD

Về kế hoạch kinh doanh, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 ở mức 140.000 tỷ đồng (hơn 5,6 tỷ USD), lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 17% và 46% so với năm 2023.

Nếu mục tiêu này hoàn thành, Hòa Phát sẽ đạt mức doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử và lợi nhuận cao nhất kể từ năm 2022.

Với khoảng 6.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2023, "vua thép" dự kiến trích gần 410 tỷ đồng vào các quỹ dự phòng. Cụ thể, công ty trích 340 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, phúc lợi và gần 70 tỷ đồng để trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ còn gần 6.400 tỷ đồng.

Hòa Phát cũng dự kiến năm 2024, trích tối đa 5% lợi nhuận thực đạt cho quỹ khen thưởng, phúc lợi và trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng ban điều hành.

Năm 2024, Hòa Phát dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 10%, thông qua phát hành cổ phiếu tỷ lệ 10:1. Vốn điều lệ Hòa Phát sẽ tăng từ 58.148 tỷ đồng lên gần 64.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn nhằm cân đối cơ cấu giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tương xứng với quy mô sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của công ty.

Nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần hơn 3.200 tỷ đồng và một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với giá trị 2.603 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II năm nay.

Ngoài ra, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long cũng dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10%.

Năm 2022, HPG tiến hành tăng vốn khi công ty phát hành 1,34 tỷ cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021. Tỷ lệ thực hiện quyền 30%, tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới. Sau lần phát hành này, số lượng cổ phiếu HPG nâng từ 4,47 tỷ đơn vị lên 5,8 tỷ đơn vị; tương ứng với vốn điều lệ của Hòa Phát đi từ 44.729 tỷ đồng lên 58.148 tỷ đồng.

'Vua thép' Hòa Phát muốn tăng vốn điều lệ lên gần 64.000 tỷ, công ty của tỷ phú Trần Đình Long đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 5,6 tỷ USD
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát - ông Trần Đình Long

Tại ĐHĐCĐ năm 2023, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long có tổng cộng 179.108 cổ đông, tăng khoảng 18.000 so với ngày chốt quyền dự ĐHĐCĐ năm 2022. Theo báo cáo quản trị năm 2023, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long vẫn là cổ đông lớn nhất của Hòa Phát với tỷ lệ sở hữu 25,8% (1,5 tỷ cổ phiếu). Tính chung cả gia đình ông Long, tỷ lệ nắm giữ đạt trên 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết toàn tập đoàn.

Hiện tại, Hòa Phát đang triển khai dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (nằm cạnh dự án Dung Quất 1) có quy mô trên 280ha, tổng vốn đầu tư là 85.000 tỷ đồng. Tổng công suất thiết kế của dự án này là 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng/năm. Theo kế hoạch, dự án KLH Dung Quất 2 sẽ hoàn thành vào quý 1/2025. Đến cuối năm 2023, dự án đã hoàn thành 45% tiến độ xây dựng.