VMC, DZM, TTZ bị hạn chế giao dịch trên HNX  từ ngày 31/10
VMC, DZM, TTZ bị hạn chế giao dịch trên HNX từ ngày 31/10. Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra các quyết định về việc chuyển 3 mã chứng khoán sang diện bị hạn chế giao dịch kể từ ngày 31/10

1. Cổ phiếu VMC của CTCP Vimeco bị chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời gian quy định.

Theo đó, cổ phiếu VMC chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 31/10 tới.

2. Cổ phiếu DZM của CTCP Cơ điện Dzĩ An bị chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời gian quy định.

Theo đó, cổ phiếu DZM chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 31/10 tới.

3. Cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dựng Tiến Trung bị chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời gian quy định.

Theo đó, cổ phiếu TTZ chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 31/10 tới.

Ngoài ra, cổ phiếu TTZ cũng tiếp tục bị duy trì diện kiểm soát do vi phạm quy định công bố công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi HNX đưa chứng khoán vào diện bị cảnh báo. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 của CTCP Đầu tư Xây dựng Tiến Trung.

Cùng với 3 mã chứng khoán bị chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch, HNX còn chuyển cổ phiếu DS3 của CTCP Quản lý Đường sông số 3 sang diện bị cảnh báo do tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm. Theo đó, cổ phiếu DS3 thuộc diện bị cảnh báo kể từ ngày 31/10 tới.

Việc cổ phiếu DS3 bị vào diện bị cảnh báo đồng nghĩa với việc DS3 bị đưa vào danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin). Việc không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đồng nghĩa với việc nhà đầu tư mua cổ phiếu sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua mã chứng khoán này từ ngày 31/10 tới đây./.