Năm 2023, Vinamilk đặt kế hoạch kinh doanhvới tổng doanh thu63.380 tỷ đồng, tăng 5,5% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đi ngang so với năm ngoái, ở mức 8.622 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ kỳ vọng đạt 8.514 tỷ. Đây cũng là một trong số những doanh nghiệp không đặt mục tiêu "đi lùi" trong năm nay.

Kế hoạch doanh thu tăng và lợi nhuận đi ngang được Vinamilk đưa ra trong bối cảnh thị trường dự báo nhiều sức ép. Cụ thể, trong cuộc gặp gỡ với Chứng khoán VNDIRECT và cổ đông vào giữa tháng 2/2023, ban lãnh đạo Vinamilk cho biết không quá lạc quan về khả năng phục hồi nhu cầu tiêu thụ sữa do người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu. Ban lãnh đạo kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ sữa ghi nhận mức tăng trưởng một con số, dưới 5% so với năm ngoái trong năm 2023.

Vinamilk dự kiến tổng doanh thu tăng 5,5%, lãi ròng hơn 8.600 tỷ cho năm 2023

Bên cạnh đó, Vinamilk đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng tăng ở hầu hết các dòng sản phẩm, đặc biệt là ở phân khúc sữa bột. Giá bột sữa (nguyên vật liệu đầu vào) toàn cầu dự kiến sẽ giảm trong năm 2023, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ không có nhiều tác động tới xu hướng này. Công ty đã chốt xong giá bột sữa đầu vào cho giai đoạn nửa đầu năm 2023.

Trong báo cáo thường niên 2022, bà Mai Kiều Liên – Tổng giám đốc VNM cho biết, dù tự tin với các kế hoạch thay đổi, thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhưng công ty nhận thấy môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều thử thách.

Không như trước đây, với sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng giữa các quốc gia và thương mại quốc tế, tác động của suy thoái kinh tế trong một nền kinh tế sẽ được cảm nhận sâu sắc hơn ở những nơi khác. Điều đó có thể có tác động đến người tiêu dùng và các đối tác của Vinamilk.

“Trước những yếu tố đó, Vinamilk bước vào năm tài chính 2023 với sự thận trọng và quyết tâm chuyển đổi vì chỉ có chuyển đổi mới có thể vượt qua cái bóng của những thành công trước đây để phát huy hết các tiềm năng trong thời kỳ mới. Ưu tiên ngắn hạn của Vinamilk sẽ là tăng trưởng thị phần và doanh số bán hàng một cách bền vững và có lợi nhuận”, bà Liên cho biết.

Năm 2022, các cửa hàng Giấc mơ Sữa Việt của VNM đạt doanh thu tăng trưởng trên 20% nhờ gần 40 cửa hàng mở mới. Kênh khách hàng đặc biệt cũng tăng trưởng doanh thu trên 10% nhờ sự phục hồi của ngành du lịch, dịch vụ. Doanh thu kênh thương mại điện tử tăng trưởng cả năm trên 30%. Tính đến ngày 31/12/2022, hệ thống phân phối của Vinamilk đạt hơn 230.000 điểm trên toàn quốc, trong đó có gần 650 cửa hàng Giấc mơ Sữa Việt.

Vinamilk dự kiến tổng doanh thu tăng 5,5%, lãi ròng hơn 8.600 tỷ cho năm 2023

Về phân phối lợi nhuận, năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất phân bổ cho chủ sở hữu của công ty. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 là 15% (tương ứng 1.500 đồng/cp). Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 1 là 5/8/2023, ngày thanh toán là 5/10/2023.

Với cổ tức đợt 2/2023, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ tức và thời gian tạm ứng phù hợp với kế hoạch của công ty.

Năm 2022, VNM có kế hoạch chi cổ tức bằng tiền là 3.850 đồng/cổ phần. Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ thanh toán là 15% (1.500 đồng/cp) vào ngày 19/8/2022, đợt 2 với tỷ lệ thanh toán là 14% (1.400 đồng/cp) vào ngày 28/2/2023.

Số cổ tức còn lại là 950 đồng/cp dự kiến thanh toán vào ngày 5/10/2023, với thời gian chốt quyền là 5/8/2023.

Như vậy, tổng cổ tức của năm 2022 là 8.046 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 94% lợi nhuận sau thuế hợp nhất phân bổ cho chủ sở hữu của công ty (năm 2021 là 76%).