Theo thông tin công bố, hãng hàng không quốc gia Việt Nam cho biết Nghị quyết về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 21/6, tại Trụ sở Công Đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam, 202B Đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội.

Ngày cuối cùng để đăng ký tham dự đại hội là ngày 23/5, ngày tổ chức đại hội dự kiến là ngày 21/6.

Nội dung Đại hội của Vietnam Airlines sẽ trình bày kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS; Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Vietnam Airlines dự kiến tổ chức đại hội cổ đông 2024 cuối tháng 6, kế hoạch kinh doanh bỏ ngỏ

Tại Nghị quyết chưa cập nhật cụ thể mục tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận của hãng hàng không này trong năm 2024.

Mới đây, Vietnam Airlines công bố kết quả kinh doanh sau kiểm kiểm cho thấy, luỹ kế năm 2023 hãng hàng không này lỗ hợp nhất 5.631 tỷ đồng, giảm 5.591 tỷ đồng, tương đương mức giảm 50% so với năm trước.

Kết quả này chủ yếu do giảm lỗ sau thuế thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ và Pacific Airlines, cùng với đó các công ty con... đều tăng lợi nhuận so với năm trước.

Riêng với công ty mẹ, lỗ sau thuế kiểm toán năm 2023 là 4.798 tỷ đồng, giảm lỗ 4.054,6 tỷ đồng, tương đương gần 46% so với năm trước.

Theo giải trình tại báo cáo, con số này có được do tổng doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ cả năm 2023 tăng hơn 19.635 tỷ đồng, tương đương tăng 39,1% so với năm 2022.

Trong số đó, doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 39,9%, tương đương tăng hơn 19.521 tỷ đồng do thị trường hàng không quốc tế đi/đến Việt Nam dần phục hồi phục.

Lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 sau kiểm toán lần lượt đạt trên 2.137 tỷ đồng và 3.885 tỷ đồng.

Năm 2023, các công ty con như: VAECO (Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay), VACS (Công ty TNHH MTV Suất ăn Việt Nam), NCS (CTCP Suất ăn Nội Bài)....đều tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này đánh dấu năm thứ 4 lỗ liên tiếp của hãng hàng không quốc gia.

Tính đến ngày 31/12/2023, theo báo cáo kiểm toán, tổng tài sản của Vietnam Airlines là 57.716 tỷ đồng, giảm 2.920 tỷ đồng so với số đầu năm, trong đó hãng nắm giữ khoảng 2.551 tỷ đồng tiền, tương đương tiền.

Tổng nợ vay của Vietnam Airlines tính đến cuối năm 2023 là 74.742 tỷ đồng, chủ yếu là 61.171 tỷ đồng nợ ngắn hạn. Khoản lỗ luỹ kế lớn khiến vốn chủ sở hữu của hãng bay này vẫn âm 17.025 tỷ đồng.

Về các giải pháp phục hồi kinh doanh, Vietnam Airlines cho biết đã hoàn thành đề án tái cơ cấu lại tổng công ty. Trong năm 2024, hãng sẽ thực hiện các giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu.

Ban lãnh đạo Vietnam Airlines cũng đặt mục tiêu tự cân đối thu chi trong năm nay, đảm bảo khả năng thanh khoản rồi mới tính đến có lãi, tập trung tái cơ cấu để có dòng tiền mới tính đến xóa lỗ lũy kế.