Tại đại hội VIB cũng thông qua các nội dung về quy chế nội bộ, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS, sửa đổi nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và một số ủy quyền cho HĐQT.

VIB hạ room ngoại xuống 4,99%

Có 93 cổ đông tham dự cuộc họp lần này, đại diện cho gần 2,1 tỷ cổ phiếu, chiếm 82,44% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VIB. Đa số các nội dung đều được thông qua với tỷ lệ tán thành khoảng 74 - 75% (hơn 1,5 tỷ cổ phiếu) và không tán thành khoảng 24- 25% (hơn 500 triệu cổ phiếu).

Điều lệ mới được thông qua vào ngày 11/6 và dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2024. Ngoài ra, trong điều lệ cũng thể hiện rằng kể từ ngày có hiệu lực, tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông nước ngoài tại VIB vượt 4,99% vốn điều lệ được tiếp tục duy trì.

Bên cạnh đó, room ngoại vượt trần 4,99%, cổ đông nước ngoài sẽ chỉ được phép bán ra cổ phần, cho đến khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VIB bằng hoặc nhỏ hơn 4,99%, trừ trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phần hoặc mua cổ phần trong đợt phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu hoặc do VIB mua lại cổ phần theo quy định.

Được biết, điều lệ của VIB quy định room ngoại là 30% và theo dữ liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), room ngoại của ngân hàng tính đến ngày 12/6 là 20,5%, tương ứng nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa 520 triệu cổ phiếu. Hiện VIB đang kín room ngoại.

Trong phần thảo luận tại đại hội, ba cổ đông là ông Trần Phi Hùng, Nguyễn Vũ Phan và bà Trần Thị Hoài Thu đã thắc mắc về việc VIB giới hạn room ngoại ở mức 4,99% có ảnh hưởng tới việc thoái vốn của cổ đông chiến lược Commonwealth Bank of Australia (CBA) và cổ đông có lợi ích gì về điều này.

Đồng thời, cổ đông cũng đặt câu hỏi về lộ trình thoái vốn của CBA và việc liệu VIB có tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược thay thế CBA hay không?

Biên bản họp, Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ và thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông.

Commonwealth Bank of Australia hiện là cổ đông chiến lược của VIB, sở hữu hơn 500 triệu cổ phiếu, tương đương 19,7% vốn của ngân hàng. Ba cổ đông cá nhân là ông Đỗ Xuân Hoàng, ông Đặng Khắc Vỹ, bà Trần Thị Thảo Hiền và CTCP Fundera đều nắm giữ trên 4% vốn của VIB.