Theo đó năm nhà đầu tư cá nhân vi phạm về việc không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch; báo cáo không đúng thời hạn: khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu, lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký. Tổng số tiền phạt 85 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 85 triệu đồng năm nhà đầu tư

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra các quyết định xử phạt hành chính đối với năm nhà đầu tư cá nhân với tổng số tiền phạt 85 triệu đồng. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, ông Bùi Việt Hoài (địa chỉ tại Cc71, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) bị phạt hành chính theo Quyết định số 116/QĐ-XPVPHC, số tiền 30 triệu đồng vì không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ông Bùi Việt Hoài, Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải biển Việt Nam (mck: VOS) đã mua 43.800 cổ phiếu VOS (tương ứng 438.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu VOS) vào ngày 18-3-2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Bà Nguyễn Thị Hương Ngân (HKTT tại C8/9 KP.1, phường Bình Khánh, quận 2, TP Hồ Chí Minh) bị phạt hành chính theo Quyết định số 115/QĐ-XPVPHC, số tiền 22,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Bà Nguyễn Thị Hương Ngân, Chủ tịch HĐQT CTCP Nam Việt (MCK: NAV) đăng ký mua 900.000 cổ phiếu NAV từ ngày 31-7-2020 đến ngày 28-8-2020 (khớp mua 850.610 cổ phiếu). Đến ngày 4-11-2020, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch và giải trình về nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký của bà Nguyễn Thị Hương Ngân.

Bà Lê Dung Nhi (địa chỉ tại A4-02 KP Mỹ Đức H25-2 Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh) bị phạt hành chính theo Quyết định số 114/QĐ-XPVPHC, số tiền 12,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ngày 10-7-2020, bà Lê Dung Nhi, cổ đông lớn của CTCP Đại lý Vận tải SAFI (MCK: SFI) bán 50.000 cổ phiếu SFI, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu của bà Lê Dung Nhi giảm từ 2.399.749 cổ phiếu SFI (16,14%) xuống 2.349.749 cổ phiếu SFI (15,81%). Đến ngày 3-8-2020, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Lê Dung Nhi.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (địa chỉ tại A1905-N04A khu Đoàn Ngoại Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị phạt hành chính theo Quyết định số 105/QĐ-XPVPHC, số tiền 10 triệu đồng vì không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ông Nguyễn Thanh Tùng là người liên quan bà Nguyễn Thị Hạnh, thành viên HĐQT CTCP thiết bị y tế Việt Nhật (MCK: JVC) bán 20.000 cổ phiếu JVC (tương ứng 200.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu JVC) vào ngày 7-1-2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ông Trần Tiến Duy (địa chỉ tại SN BT1-B25 Khu Splendora Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) bị phạt hành chính theo Quyết định số 106/QĐ-XPVPHC, số tiền 10 triệu đồng vì không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ngày 19-3-2021, ông Trần Tiến Duy đã mua 12.000 cổ phiếu CTG (tương ứng 120.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu CTG) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.