UBCKNN không chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu thưởng của CII
UBCKNN không chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu thưởng của CII

Cụ thể, ngày 17/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gửi văn bản về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng của CII. Trong đó, CII chưa cập nhập vốn điều lệ hiện tại (tức vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu) nên chưa chấp thuận việc CII phát hành cổ phiếu thưởng. Vì vậy, CII sẽ phải trình lại kế hoạch thưởng cổ phiếu trong đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trước đó ngày 4/5/2022, CII đã phát hành 707.598 cổ phiếu để chuyển đổi cho 18.116 trái phiếu chuyển đổi đợt 3 ngày 4/5/2022.

Tới ngày, ngày 19/8/2022, công ty cho biết, dự kiến thưởng cổ phiếu tỷ lệ 14% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 14 cổ phiếu mới). Phương án phát hành cổ phiếu thưởng này là để thay cho việc trả cổ tức các năm trước bằng tiền mặt, đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên của doanh nghiệp diễn ra vào tháng 5 vừa qua.

Với cổ phiếu thưởng, trước đó Công ty đã nộp hồ sơ lên UBCKNN và sẽ thực hiện sau khi có chấp thuận của Ủy ban, dự kiến cuối tháng 8/2022. Song với thông báo mới từ UBCKNN, việc thưởng cổ phiếu sẽ chưa có thời điểm triển khai cụ thể. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của CII dự kiến tăng từ 2.840 tỷ đồng lên 3.193 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần CII đạt 3.890 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 852 tỷ đồng, tăng lần lượt 75% và 577% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt gần 727 tỷ đồng. Nguồn thu tăng mạnh chủ yếu từ dự án B.O.T hơn 1.000 tỷ và nguồn thu từ mảng bất động sản (gấp đôi lên hơn 2.372 tỷ đồng). Hoạt động tài chính 9 tháng cũng tăng mạnh nhờ lãi thoái vốn công ty con và các khoản đầu tư tài chính với 806 tỷ đồng, lãi từ cho vay và trái phiếu gần 441 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III/2022, tổng tài sản của CII đạt 29.295 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Đáng chú ý, hàng tồn kho giảm mạnh 41% còn 2.667 tỷ đồng. Tuy vậy, trong cơ cấu hàng tồn kho bất động sản hoàn thành chờ bán chiếm 1.334 tỷ đồng (tăng gấp 9 lần cùng kỳ).

Về phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay cuối đến cuối tháng 9 của CII là 15.329 tỷ đồng, giảm 1.710 tỷ so với đầu năm nhưng tăng 429 tỷ so với quý 2. Trong đó, có hơn 3.100 tỷ trái phiếu đến hạn trả trong 12 tháng tới và 3.079 tỷ trái phiếu dài hạn. Còn lại chủ yếu là dư nợ với ngân hàng. 9 tháng đầu năm, CII phải trả 923 tỷ đồng chi phí lãi vay, hỗ trợ vốn, bão lãnh và phát hành trái phiếu.

Lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng, đầu tư trái phiếu cuối kỳ giảm 30% so với đầu năm, đạt 635 tỷ đồng.