Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị hủy niêm yết theo Quyết định số 51 ngày 13/2 của HoSE nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng nên phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM theo quy định tại Điều 133 Nghị định số 155 ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Do vậy, kể từ ngày 22/2, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán FLC sang UPCoM. Tổng số cổ phiếu được chuyển sàn gần 710 triệu đơn vị, tương đương gần 7.100 tỷ đồng.

Với việc chuyển dữ liệu đăng ký, lư ký cổ phiếu, tới đây cổ phiếu FLC sẽ được giao dịch trở lại trên sàn UPCoM. Theo đó, gần 65.000 cổ đông sẽ được mua bán trở lại cổ phiếu FLC sau ít nhất nửa năm ngừng giao dịch.

Tại thời điểm bị đình chỉ giao dịch, cổ phiếu FLC đứng giá 3.570 đồng/cp, giảm hơn 85% so với mức giá cao nhất 24.100 đồng/cp (tháng 1/2022, thời gian cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết thực hiện bán “chui” gần 75 triêu cổ phiếu).

FCổ phiếu FLC sắp lên sàn UPCoM.
Cổ phiếu FLC sắp lên sàn UPCoM.

Theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành, công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ hoặc là công ty đã chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Do đó, cổ phiếu FLC vẫn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng với vốn điều lệ 7.099,9 tỷ đồng, hơn 64.700 cổ đông.

Các vi phạm của FLC là chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022 dù đã quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2021, chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và chưa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm nay.

Ngay sau quyết định của HoSE, FLC đã kiến nghị các cơ quan quản lý xem xét lại quyết định hủy niêm yết khi giải thích rằng việc vi phạm công bố thông tin do "hoàn cảnh bất khả kháng".

Sau đó, bà Bùi Hải Huyền - Tổng giám đốc FLC - tiếp tục có văn bản trần tình về việc cổ phiếu FLC bị HoSE hủy niêm yết và xin lỗi cổ đông. Đồng thời bà khẳng định, sau khi cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết trên HoSE, cổ đông vẫn được đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty.

UPCoM là từ viết tắt của Unlisted Public Company Market - thị trường của những công ty đại chúng chưa niêm yết. Sàn UPCoM là nơi tập hợp những công ty cổ phần hoặc trách nhiệm hữu hạn, phát hành chứng khoán ra công chúng nhưng chưa được niêm yết.

Sàn UPCoM hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Khi cổ phiếu của công ty chưa đăng ký hoặc không đủ điều kiện niêm yết trên sàn HoSE cũng như sàn HNX thì sẽ được giao dịch trên sàn UPCoM, hay thị trường UPCoM.

Với biên độ dao động của sàn UPCoM là cộng trừ 15% (trong khi các sàn HNX là cộng trừ 10% và sàn HoSE là cộng trừ 7%), cổ phiếu sàn UPCoM thường phù hợp với các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao.