Theo thông tin từ FPT, hệ thống giao dịch mới của sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ được vận hành từ 5/7, tức thứ Hai tuần tới. Theo đó, hiện tại các vấn đề kỹ thuật trên hệ thống mới đã được xử lý xong, hệ thống vẫn đang chạy mô phỏng và song song với kiểm thử, để 73 công ty chứng khoán đặt lệnh lên hệ thống mới này.

Từ 5/7, sàn giao dịch chứng khoán HOSE vận hành hệ thống mới
Từ 5/7, sàn giao dịch chứng khoán HOSE vận hành hệ thống mới

FPT cũng đã trình Bộ Tài chính văn bản về việc đưa hệ thống mới của HOSE chính thức đi vào vận hành. Để hệ thống mới này có thể vận hành chính thức đúng dự kiến thì ngoài việc chấp thuận của Bộ Tài chính, còn phải phụ thuộc vào 4 yếu tố đó là: Phải có cơ sở để chuyển đổi dữ liệu giữa hệ thống cũ với hệ thống mới, đóng hệ thống cũ hoàn toàn thì mới đưa hệ thống mới vào sử dụng; phải có cơ chế vận hành hệ thống mới; HOSE sẽ gửi cơ chế cho toàn thị trường của hệ thống mới này để mọi người sử dụng, đặt lệnh; có sự đồng ý tham gia của các đơn vị liên quan như: Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Hiện đang kiểm tra 20 công ty chứng khoán lớn nhất và 73 công ty chứng khoán khác đang ở giai đoạn cuối cùng để chuyển đổi hệ thống.

Giai đoạn tiếp theo là kiểm tra an ninh bảo mật, truyền tải liên quan đến ngưỡng hệ thống đảm bảo hệ thống ngưỡng thông suốt. HOSE và FPT sẽ phối hợp chặt chẽ trong thời gian trước và trong vận hành của hệ thống.