Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4/2022 của TP Hồ Chí Minh ước tính tăng 2% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, chỉ số IIP trên địa bàn TP tăng 2,6% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,0%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,5%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 0,3%.

Đối với ngành công nghiệp cấp II, có 18/30 ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng năm 2022 tăng so với cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 4 tháng đầu năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: bao bì đóng gói bằng plastic tăng 54,6%, đá xây dựng các loại tăng 18,8%, sắt, thép các loại tăng 16,5%, quần áo các loại (trừ quần áo thể thao) tăng 11,2%.

Chỉ số IIP 4 tháng đầu năm 2022 của TP Hồ Chí Minh tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng cục Thống kê đánh giá, việc phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả, tạo đà tâm lý và tin tưởng cho người dân, doanh nghiệp vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Hầu hết các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã trở lại hoạt động, bảo đảm tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 cũng là động lực thúc đẩy sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh phục hồi.

Nhiều doanh nghiệp và nhà bán lẻ trên địa bàn TP đã có kế hoạch phối hợp nhà sản xuất, nhà cung cấp tăng cường lượng hàng thiết yếu để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường. Các doanh nghiệp sản xuất đã đi vào ổn định sản xuất, nhất là các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu, may mặc, hóa phẩm, thực phẩm công nghệ… kích cầu tiêu dùng.

Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, số doanh nghiệp trở lại hoạt động đạt tỷ lệ cao, trên 90%. Người lao động tiếp tục trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc, trong đó, các doanh nghiệp lớn đón gần 100% công nhân trở lại làm việc.

Từ ngày 1/1/2022 đến ngày 20/4/2022, có 13.461 doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động trên địa bàn TP với số vốn đăng ký đạt 192.217 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tăng 15,9% và vốn giảm 8,6%. Trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng có 2.729 doanh nghiệp được cấp giấy phép, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 44.095 tỷ đồng, giảm 43,7%.