Mục tiêu là ử dụng nền tảng số để đào tạo tập trung các môn học lý thuyết, bao gồm cả phần học, thời gian học, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp.
Mục tiêu của đề án là sử dụng nền tảng số để đào tạo tập trung các môn học lý thuyết, bao gồm cả phần học, thời gian học, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp.

Được biết, Đề án do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hiệp Phát thuộc Công ty TNHH ô tô Hiệp Phát thực hiện, mục tiêu chính là sử dụng nền tảng số để đào tạo tập trung các môn học lý thuyết, bao gồm cả phần học, thời gian học, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp.

Các bộ môn lý thuyết được đề xuất chuyển đổi sang hình thức dạy và học online gồm: môn pháp luật giao thông đường bộ; cấu tạo và sửa chữa thông thường; môn nghiệp vụ vận tải; môn đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; môn kỹ thuật lái xe.

Sở GTVT TP HCM đánh giá, hình thức dạy lý thuyết lái ô tô đang áp dụng hiện nay tồn tại một số điểm bất cập.

Đơn cử, trường hợp cơ sở đào tạo lái xe xây dựng chương trình dạy lái ô tô (hạng B2, C, D, E và các giấy phép lái xe hạng F) theo hình thức học từ xa hoặc tự học có hướng dẫn định nghĩa của luật Giáo dục nghề nghiệp mâu thuẫn với quy định dạy tập trung tại cơ sở dạy lái xe theo quy định của luật Giao thông đường bộ 2008.

Do đó, phía các cơ sở đào tạo mong muốn áp dụng thí điểm dạy phần lý thuyết lái ô tô hạng B1, B2, C tập trung trên nền tảng số để học viên tự học có hướng dẫn và giám sát thông qua hệ thống phần mềm, công nghệ số. Học viên sử dụng máy tính, điện thoại, trang web... tự học, trao đổi kiến thức với người dạy, người học khác mọi lúc. Như vậy sẽ giúp người học tiết kiệm chi phí học tập, thời gian và có thể linh động sắp xếp lịch học.

Bên cạnh đó, việc thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đào tạo lái ô tô, thay đổi phương thức đào tạo các môn học lý thuyết từ truyền thống sang phương thức đào tạo theo mô hình tập trung trên nền tảng số phù hợp với chương trình chuyển đổi số, chiến lược phát triển Chính phủ điện tử của Chính phủ.

Sở GTVT cũng đề xuất UBND TP HCM có văn bản kiến nghị Bộ GTVT chấp thuận cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hiệp Phát triển khai thí điểm đề án tại TP HCM.

Thời gian thí điểm 2 năm, từ ngày chấp thuận hoặc đến khi luật Giao thông đường bộ được thay thế.

Sau khi được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận, UBND TPHCM sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời xem xét giải quyết đối với đề án đề xuất thí điểm của các cơ sở đào tạo lái xe khác trên địa bàn TPHCM nhằm tránh tình trạng độc quyền.

Mục đích của việc triển khai là thí điểm đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B1, B2, C với phần lý thuyết đào tạo theo mô hình tập trung trên nền tảng số, tự học có hướng dẫn và giám sát thông qua hệ thống phần mềm, công nghệ số.