Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng, để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành và lãnh đạo các địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đó về vấn đề này, để có những giải pháp quyết liệt, hiệu quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc; xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú cho công nhân.

Thủ tướng quán triệt triển khai các dự án đường cao tốc là công trình của quốc gia, phục vụ lợi ích chung của cả nước và mang lại động lực, lan tỏa, thúc đẩy thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do vậy, lãnh đạo các địa phương phải dành sự ưu tiên cao nhất để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, nhất là các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc.

Các địa phương tổ chức tuyên truyền tới các chủ đầu tư để khai thác khoáng sản đúng quy định, đáp ứng tiến độ và khối lượng. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện rà soát, các mỏ đá, mỏ cát, mỏ đất đã cấp phép và đang khai thác trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công.

"Các địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng trong trường hợp để xảy ra tình trạng giấy phép khoáng sản hết hạn, không đủ điều kiện gia hạn, thiếu nguồn vật liệu cung cấp cho dự án", công điện nêu.

Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm cùng với các chủ đầu tư, nhà thầu thỏa thuận về giá đền bù, hỗ trợ, thuê đất, bồi thường cây cối, hoa màu... đối với các mỏ mới nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ các dự án.

Sở Xây dựng, Sở TNMT phối hợp với các đơn vị liên quan để có cam kết việc cung ứng vật liệu theo giá đã công bố, niêm yết, nếu không phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc. Ảnh minh họa
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc. Ảnh minh họa

Lãnh đạo địa phương tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là giá vật liệu tại các mỏ đang khai thác để không xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, bán với giá cao hơn mức giá đã được công bố. Trường hợp phát hiện tình trạng cố tình thông đồng, ép giá cao hơn so với giá đã công bố phải có giải pháp mạnh như xử phạt, xem xét thu hồi giấy phép.

Bên cạnh đó, các địa phương thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng. Thủ tướng yêu cầu xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với các sở, ngành, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bộ GTVT được giao xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm toàn diện về nhu cầu các vật liệu thi công cho các dự án đầu tư xây dựng giao thông, nhất là các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc; có biểu đồ nhu cầu vật liệu theo tiến độ dự án đến năm 2024.

Đơn vị cũng chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động làm việc với các địa phương để bảo đảm các mỏ và nguồn cung cấp vật liệu san lấp, đắp nền phục vụ thi công; thực hiện theo đơn giá vật liệu do các địa phương ban hành.

Bộ Xây dựng căn cứ chức năng, phối hợp các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cung ứng vật liệu xây dựng phục vụ thi công cao tốc.

Thủ tướng giao lãnh đạo các địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp các dự án đang vướng mắc việc xác định giá đất cụ thể, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Kết quả này phải được báo cáo cho Thủ tướng hàng quý, bắt đầu từ quý II.

Chính phủ quán triệt việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội; công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư.

Các địa phương tiến hành quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM... Đồng thời, dành quỹ đất và kêu gọi các chủ đầu tư tham gia đầu tư, phát triển nhà ở công nhân, nhà lưu trú cho công nhân thuê.

Ngoài ra, Bộ TNMT được yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Sẽ thí điểm một số chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 194/CĐ-TTg ngày 1/4/2023 tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản.

Công điện nêu rõ, các địa phương như Thành phố Hà Nội, TP HCM đã có các giải pháp thúc đẩy quyết liệt. Tuy nhiên, thực tế việc triển khai còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt đối với việc: khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc; xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú cho công nhân.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, tổng hợp các dự án đang vướng mắc thủ tục pháp lý liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, để kịp thời chỉ đạo các cấp, ngành tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không né tránh, không đùn đẩy để giải quyết, tháo gỡ; báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ hàng quý, bắt đầu từ quý 2 năm 2023.

Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn trong việc xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Sẽ thí điểm một số chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội Ảnh minh họa
Sẽ thí điểm một số chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Ảnh minh họa

Đối với việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú cho công nhân, Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, công bố quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để phát triển nhà ở xã hội.

Rà soát, thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở.

Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư. Quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hôi, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt là các thành phố lớn như Thành phố Hà Nội, TP HCM…

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu xây dựng báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành “Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội” vào kỳ họp tháng 5 năm 2023; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp các quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, đấu thầu dự án bất động sản.

Nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm khai thác và huy động tối đa các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước cho phát triển nhà ở xã hội nói riêng và thị trường bất động sản nói chung, nhất là nhà ở cho người dân có thu nhập trung bình, người có nhu cầu ở thật.

Quy hoạch 2 khu đô thị mới hơn 100ha tại Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị dịch vụ Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500).

Theo đó, khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Mai Đình và xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp đất nông nghiệp, mương thủy lợi thôn Xuân Thành, xã Châu Minh; phía Nam giáp đường đê sông Cầu; phía Đông giáp đất nông nghiệp và khu dân cư hiện trạng thôn Xuân Thành, xã Châu Minh; phía Tây giáp đất nông nghiệp thôn Mai Hạ, xã Mai Đình.

Quy mô lập quy hoạch khoảng 56,75ha, dân số dự kiến khoảng 10.000 người.

Khu đô thị dịch vụ Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa có tính chất là khu đô thị - dịch vụ mới hiện đại đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, có chức năng hỗ trợ, cung ứng dịch vụ, tiện ích công cộng và xã hội dành cho khu công nghiệp.

Các hạng mục cần đầu tư xây dựng bao gồm: Công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, ga rác, trạm xử lý nước thải...; công trình nhà ở, vườn hoa, khu vui chơi,...

Trước đó, ngày 24/2 trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Thắng với diện tích 65,4ha, quy mô dân số khoảng 11.500 người.

Quy hoạch 2 khu đô thị mới hơn 100ha tại Bắc Giang
Quy hoạch 2 khu đô thị mới hơn 100ha tại Bắc Giang. Ảnh minh họa

Mục tiêu quy hoạch Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Thắng là khu đô thị mới và các công trình công cộng, dịch vụ cấp đơn vị ở, được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có kiến trúc cảnh quan đẹp đáp ứng nhu cầu ở của Nhân dân.

Theo giải pháp tổ chức không gian, quy hoạch mở rộng tuyến vành đai 1 lên thành 27m hình thành trục không gian theo hướng Bắc - Nam. Tại khu vực trung tâm kiến tạo hệ thống không gian mở gồm quần thể sân thể thao, công viên cây xanh gắn với hồ điều hòa.

Khu vực phía Nam vi chỉnh hướng tuyến vành đai 1 để kết nối với QL37 hình thành và kết nối với nút giao thông đang thi công ở phía Nam, đồng thời mở rộng và kiên cố hóa hệ thống kênh tiêu thoát nước hướng ra phía cầu Chớp. Quy hoạch sân thể thao kết hợp nhà văn hóa hình thành trung tâm văn hóa thể thao nhằm bổ sung tiện ích hạ tầng xã hội khu vực thôn Chớp xã Lương Phong, kết nối các tuyến giao thông hiện trạng với hạ tầng khu đô thị mới.

Tại khu vực TDP 2, 3 thị trấn Thắng, thiết kế các tuyến giao thông kết với các đường hiện trạng. Quy hoạch bổ sung hệ thống các tiện ích còn thiếu và yếu cho khu vực này gồm cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe, nhà văn hóa, công trình dịch vụ thương mại...

Khu vực phía Bắc thuộc xã Ngọc Sơn chủ yếu là không gian đô thị mới do không trực tiếp tiếp giáp với khu vực dân cư hiện trạng. Quy hoạch khu hỗn hợp nhà ở cao tầng tạo điểm nhấn kiến trúc tại nút giao đường Vành đai 1 với trục giao thông hiện hữu đã chỉnh trang mở rộng

Những hạng mục chính cần ưu tiên đầu tư xây dựng bao gồm: Hạ tầng kỹ thuật như xây dựng các trục giao thông, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải...; công trình công cộng như trường học, thương mại dịch vụ, y tế, nhà văn hóa, khuôn viên cây xanh, mặt nước, bãi đỗ xe...

Hà Nội sẽ có 9 công viên mới

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 63 công viên, vườn hoa phục vụ công ích do Thành phố và Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện quản lý theo phân cấp. Ngoài ra, còn có các công viên, vườn hoa do các chủ đầu tư dự án tại các khu đô thị tự quản lý.

Tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã Quý I/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã trình bày báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố về công tác quản lý, khai thác, sử dụng và đầu tư công viên trên địa bàn Thành phố. Theo đó, thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND về việc cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025.

Trong đó xác định: Cải tạo nâng cấp 45 công viên hiện có trên địa bàn 10 quận. Hoàn thành xây dựng mới 6 công viên trong giai đoạn 2021-2025: Công viên Chu Văn An, Công viên CV1, Công viên Khu Đô thị Tây Nam Hà Nội, Công viên văn hóa Kim Quy, Công viên hồ Phùng Khoang, Công viên Văn hóa - Vui chơi giải trí, Thể thao quận Hà Đông.

Đôn đốc triển khai 03 công viên: Công viên Thiên Văn Học, Công viên Bắc Nam Mai Dịch, Công viên Hữu Nghị.

Hà Nội sẽ có 9 công viên mới. Ảnh minh họa
Hà Nội sẽ có 9 công viên mới. Ảnh minh họa: Haycafe.vn

Về tiến độ triển khai đầu tư xây dựng công viên, đối với 5 công viên do Thành phố quản lý, có 4 công viên nằm trong Kế hoạch cải tạo nâng cấp (Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo, Hòa Bình), riêng Công viên Lê Nin đã được UBND quận Ba Đình đầu tư, nâng cấp đồng bộ từ năm 2017 và hiện chỉ duy tu sửa chữa nhỏ.

Đối với các công viên do quận, huyện, thị xã quản lý, cuối năm 2022, UBND quận Tây Hồ đã cải tạo được 3/5 điểm xung quanh Vườn hoa Hồ Trúc Bạch; UBND quận Hoàn Kiếm đã hoàn thành cải tạo, đưa vào sử dụng Vườn hoa Diên Hồng; UBND quận Long Biên đã khởi công cải tạo Vườn hoa Ngọc Lâm, dự kiến hoàn thành tháng 6/2023. Ngoài ra, UBND các quận đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, dự kiến trong năm 2023 sẽ thực hiện cải tạo 11 vườn hoa, 1 công viên.

UBND Thành phố cũng đã chỉ đạo Sở Xây dựng thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư và UBND các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công viên theo đúng kế hoạch 9 công viên xây mới; đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư dự án phát triển đô thị sớm hoàn thành, bàn giao các công viên, vườn hoa để phục vụ người dân.

Trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục tập trung nguồn lực, khẩn trương thực hiện cải tạo, nâng cấp đồng bộ các công viên theo kế hoạch để phục vụ nhân dân theo hướng tạo công viên mở phù hợp với hiện trạng công viên và khu vực liền kề. Đối với các dự án xã hội hóa, Thành phố chỉ đạo đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành việc đầu tư các công viên, vườn hoa theo dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Trong trường hợp, nhà đầu tư không hoàn thành việc đầu tư theo cam kết đầu tư, sẽ thực hiện việc thu hồi giấy phép đầu tư để kêu gọi nhà đầu tư khác thực hiện hoặc chuyển đầu tư công.

Thành phố cũng tập trung kêu gọi đầu tư xã hội hóa đối với những công viên chuyên đề. Với những công viên công cộng, công viên mở phục vụ nhân dân sẽ được triển khai theo hướng giảm mật độ xây dựng (chỉ đầu tư xây dựng những công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ công viên) tăng diện tích cây xanh (bổ sung những khu vực trồng cây xanh tập trung…), qua đó, giảm chi phí đầu tư và chi phí duy tu duy trì.