Thu ngân sách Việt Nam tháng 9 chỉ đạt 5,4%

Cụ thể, con số này chỉ bằng 5,4% so với dự toán và 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm, số thu ngân sách trong các tháng, quý có xu hướng giảm liên tục so với cùng kỳ.

Theo đó, số thu ngân sách 3 quý lần lượt là 369.688 tỷ đồng (quý I), 289.717 tỷ đồng (quý II), và 245.989 tỷ đồng (quý III). Qúy III có chỉ bằng 64% so với quý I và bằng 71/9% so với quý II. Bởi nhiều địa phương có mức thu ngân sách đạt thấp hơn nhiều so với bình quân trong 7 tháng đầu năm. Đáng chú ý, TP.HCM thu ngân sách trong 9 tháng giảm 6000 tỷ đồng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết thêm những lý do làm giảm thu ngân sách trong thời gian qua. Đầu tiên, đợt dịch lần thứ 4 đã làm ảnh hưởng mạnh đến công tác quản lý thuế của Ngành, cụ thể là công tác thanh tra kiểm tra và công tác quản lý nợ.

Tháng 9, số cuộc thanh, kiểm tra thực hiện là 3.397 cuộc, chỉ đạt 3,28% so với kế hoạch. Tính trong 9 tháng đầu năm 2021, số cuộc thanh, kiểm tra thực hiện là 46.752 cuộc, chỉ bằng 51.1% so với kế hoạch. Theo đó, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 34.040 tỷ đồng

Thứ hai, công tác thu nợ thuế cũng chỉ đạt 73,1% so với kế hoạch, thu về 22.000 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong đợt dịch lần thứ 4 đã làm số thu nợ giảm mạnh trong các tháng. Cụ thể, tháng 8 đạt 2.090 tỷ đồng, còn tháng 9 ước đạt 1.100 tỷ đồng, giảm hơn 1.500 tỷ đồng so với trung bình 7 tháng đầu năm.

Thứ ba, một số chính sách được đưa ra để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế của Chính phủ như Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Tuy nhiên, việc này cũng tác động đến tình hình thực hiện nghiệm thu ngân sách. Theo đó, số đơn đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất là 138.984 đơn (gồm 119.508 doanh nghiệp và 19.476 hộ, cá nhân kinh doanh) với tổng số tiền là 78.108 tỷ đồng.

Trước đó, Quốc hội, Chính phủ đã giao cho ngành Thuế nhiệm vụ thu 1.167.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, ngành Thuế phải thu tối thiểu 260.400 tỷ đồng trong 3 tháng còn lại, trung bình 86.800 tỷ đồng/ tháng. Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn nhận định đây là một nhiệm vụ khó khăn khi mà tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế ở các địa phương tiếp tục theo sát tình hình thu ngân sách nhà nước theo từng khoản thu, sắc thuế, tích cực đôn đốc các tổ chức nộp các khoản thuế đã hết thời gian gia hạn (khoảng 42.300 tỷ đồng), cũng như tăng cường đôn đốc thu hồi nợ thuế.