Cụ thể, trong tháng 11/2022, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 213 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ (30 tổ chức và 183 cá nhân).

Thêm 213 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán
VSD cho biết trong tháng 11/2022 đã có thêm 213 nhà đầu tư nước ngoài được trung tâm cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 54 nhà đầu tư nước ngoài (17 tổ chức và 37 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 5 nhà đầu tư nước ngoài (4 tổ chức và 1 cá nhân).

Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 43.720 mã (5.476 tổ chức và 38.244 cá nhân).