Tại buổi công bố, ông Đinh Đăng Lập - phó vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I, Thanh tra Chính phủ) - trình bày tóm tắt nội dung theo kết luận trên.

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan sai phạm tại PVC trong thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2008 đến hết ngày 31/12/2013.

Sau khi nghe công bố kết luận, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cho biết đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời và đúng thời hạn các nội dung kiến nghị.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tổ chức ngay việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm tại PVC theo đúng thẩm quyền và đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ cho biết kết luận thanh tra này đã được Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 503/VPCP-V.I ngày 31/1/2023 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm đối với các nội dung, kiến nghị nêu trong kết luận. Thanh tra Chính phủ căn cứ kết quả thanh tra và theo thẩm quyền chuyển thông tin các vụ việc vi phạm nêu trong kết luận thanh tra tại PVC sang cơ quan điều tra, Bộ Công an để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời yêu cầu Thanh tra Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm ban hành kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ cũng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện.

Cuộc công bố kết luận thanh tra tại PVC diễn ra ngày 22/1/2023, tại trụ sở TTCP.
Cuộc công bố kết luận thanh tra tại PVC diễn ra ngày 22/1/2023, tại trụ sở TTCP.

Đáng chú ý, cuộc thanh tra nêu trên được TTCP công bố quyết định vào ngày 6/10/2016. Đây là cuộc thanh tra được tiến hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định, TTCP tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, trọng tâm là việc đầu tư, thực hiện các dự án.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2008 đến hết ngày 31/12/2013; quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, Đoàn thanh tra có thể kiểm tra để làm rõ. Thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). Đoàn thanh tra nêu trên do ông Nguyễn Duy Bính, Thanh tra viên cao cấp, Phó vụ trưởng Vụ I làm Trưởng đoàn.

Tại thời điểm đó, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cũng đã yêu cầu, TTCP làm rõ các vi phạm trong việc đầu tư, thực hiện các dự án của PVC giai đoạn 2008-2013, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu và đề xuất xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, việc sau hơn 6 năm, TTCP mới công bố kết luận về cuộc thanh tra.

PVC tiền thân là Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp Dầu khí, được Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam chuyển đổi thành Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) năm 2007.