Quốc khánh mùng 2/9 được coi là Tết Độc lập, một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam, đánh dấu sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Trong suốt chặng đường 78 năm qua (02/9/1945 - 02/9/2023), Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để giữ vững nền độc lập, thống nhất đất nước và đạt nhiều thành tựu xây dựng và phát triển đáng tự hào.

Tết Độc lập - một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam

Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra một cuộc mít tinh đông đảo. Hơn 50 vạn người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân, nét mặt hân hoan phấn khởi chờ đón giờ khai sinh của một chế độ mới. Trong không khí háo hức của mùa thu lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bản Tuyên ngôn độc lập đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do và độc lập ấy”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”.

Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử, một văn bản pháp lý quan trọng bậc nhất của nước ta. Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, một cơ sở pháp lý vững chắc khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới, mở ra thời kỳ mới của dân tộc ta trên con đường phát triển.

Sự kiện lịch sử này đã chính thức chấm dứt thời kỳ phong kiến đã tồn tại mấy nghìn năm, xóa bỏ ách thống trị của thực dân Pháp hơn 80 năm. Từ đây với tư cách người chủ thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã kiên cường đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến.

Những giá trị dân chủ, tự do, công bằng trong bản tuyên ngôn ngày Quốc khánh 2/9 đã tiếp cho dân tộc Việt Nam một sức mạnh lớn lao và niềm tin vững chắc. Từ một nước đói nghèo, Việt Nam đã và đang vươn lên mạnh mẽ, được bạn bè thế giới mến phục, coi là biểu tượng của sự ổn định xã hội, tinh thần chiến thắng đói nghèo, đề cao nhân nghĩa và có uy tín trên trường quốc tế trong thế kỷ XXI. Những thành tựu to lớn đã đạt được từ ngày thành lập nước đến nay chứng tỏ sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và toàn thể Nhân dân Việt Nam.

Ngày nay, trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thế hệ trẻ cần tiếp tục “rèn đức, luyện tài”, “dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn”, tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương, tổ quốc.

Trong “Thư gửi các bạn thanh niên” năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều này: “Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”.

Với thế hệ trẻ, Tết Độc lập giúp cho mọi người trân trọng hơn nền độc lập tự do, để cả nước được hưởng hòa bình hạnh phúc. Để xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của thế hệ trước, mỗi người đều phải có trách nhiệm phấn đấu để đưa nước Việt Nam ngày càng tiến lên sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Tổ quốc ta được độc lập, Nhân dân ta đời đời được tự do, tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó, ngày 2/9 trở thành ngày hội lớn của dân tộc, ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là dịp để bất cứ người dân Việt Nam nào, đồng bào cả nước cũng như bào kiều ở nước ngoài cùng nhau hướng về tổ quốc. Cùng nhau tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh bất khuất, cùng tưởng nhớ và biết ơn vĩ nhân Hồ Chí Minh - người anh hùng dân tộc. Là dịp để các thế hệ sau cùng nhau nhìn lại chặng đường gian khổ và hào hùng của dân tộc, trau dồi lòng yêu nước, cống hiến cho dân tộc.