Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) vừa công bố 2 nghị quyết về kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch ĐHCĐ bất thường. Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, trong đó doanh thu là 10.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 433 tỷ đồng lần lượt giảm 13,6% và tăng gấp 3,5 lần so với kế hoạch năm 2023.

Tập đoàn xây dựng Hoà Bình lên kế hoạch lợi nhuận 433 tỷ đồng năm 2024

Tuy nhiên, trong 9 tháng năm 2023 HBCvẫn chưa có lãi, thậm chí lỗ nặng. Cụ thể, doanh thu thuần lũy kế 9 tháng năm 2023 của HBC đạt 5.356 tỷ đồng, giảm 51% so với mức thực hiện năm 2022. Lỗ sau thuế là 883 tỷ đồng. Khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2023 của HBC là rất thấp, khi phải đem về 708 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV để bù cho khoản thua lỗ trong 3 quý trước. Trong khi kế hoạch năm 2023 khó có thể hoàn thành, HBC vẫn “tự tin" đặt mục tiêu lãi sau thuế hàng trăm tỷ đồng trong năm 2024.

Trong vòng 4 năm từ 2019-2022, HBC chưa từng đạt mức lợi nhuận trên 430 tỷ đồng như kế hoạch đề ra cho năm 2024, khác với giai đoạn hoàng kim 2016-2018, khi lãi sau thuế đạt thấp nhất là 568 tỷ đồng và cao nhất lên tới 860 tỷ đồng.

HBC mới đây đã thông qua quyết định triển khai chi tiết phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm gần 252,5 triệu cổ phiếu, bao gồm 220 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ với giá chào bán thấp nhất là 12.000 đồng/cổ phiếu và giá chào bán cao nhất là 14.500 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến huy động được là từ 2.640 tỷ đồng - 3.190 tỷ đồng.

Mục đích chào bán nhằm mục đích thanh toán các khoản nợ vay của công ty với các tổ chức tín dụng, trong đó, hơn 1.754 tỷ đồng là trả gốc và lãi cho Ngân hàng BIDV, gần 998 tỷ đồng trả cho Ngân hàng VietinBank, số còn lại là trả gốc và lãi cho Ngân hàng MSB, NCB, VPBank và SeABank.

Theo danh sách mà HBC công bố, có hai nhà đầu tư nước ngoài dự kiến tham gia đợt chào bán đợt này là Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd mua 100 triệu cổ phiếu và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company mua 120 triệu cổ phiếu. Nếu việc mua cổ phiếu diễn ra thành công, tương ứng tỷ lệ sở hữu của 2 doanh nghiệp này tại Hòa Bình là 18,99% và 22,79% vốn.

Bên cạnh 220 triệu cổ phiếu riêng lẻ, HBC cũng dự kiến chào bán gần 32,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ. Nếu hai đợt phát hành trên thành công, vốn điều lệ của HBC cũng dự kiến tăng từ 2.741 tỷ đồng lên 5.266 tỷ đồng.