Theo số liệu từ SSI, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý III/2021 đạt lần lượt 1.846,3 tỷ đồng và 830,8 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận tổng doanh thu 5.091,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.062,6 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 53,3% và 91,8% so với cùng kỳ năm 2020.

SSI dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 9 tháng năm 2021 đạt khoảng 2.100 tỷ đồng. Với kết quả này, sau 9 tháng hoạt động SSI đã hoàn thành vượt 12% kế hoạch lợi nhuận năm 2021. Các lĩnh vực kinh doanh đều ghi nhận kết quả kinh doanh tốt, trong đó dịch vụ chứng khoán, nguồn vốn và kinh doanh tài chính và đầu tư là các lĩnh vực có đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu của công ty.

Dự kiến, lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 9 tháng đạt khoảng 2.100 tỷ đồng qua đó vượt 12% kế hoạch kinh doanh năm 2021.
SSI dự kiến, lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 9 tháng đạt khoảng 2.100 tỷ đồng qua đó vượt 12% kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kết quả kinh doanh báo cáo tài chính riêng quý III/2021 với doanh thu hoạt động tăng 90% so với cùng kỳ lên 1.722 tỷ đồng nhờ 2 mảng môi giới và cho vay margin hiệu quả. Mảng môi giới ghi nhận doanh thu 667,4 tỷ đồng, tăng 277% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi hoạt động cho vay margin tăng 268% so với cùng kỳ lên 431,6 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của SSI cũng tăng mạnh trong đó chi phí môi giới tăng 2,5 lần còn lỗ từ các tài sản tài chính (FVTPL) tăng 98%. Tuy nhiên, các chi phí quản lý và chi phí tài chính có tốc động tăng chậm hơn. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của SSI trong quý III/2021 vẫn tăng gấp 2 lần cùng kỳ đạt 667,3 tỷ đồng.

Ngày 30/9/2021, tổng tài sản của SSI đạt 47.224 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 11.764 tỷ đồng. SSI tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay margin trong quý III khi dư nợ đã tăng thêm hơn 2.000 tỷ đồng trong quý này, đạt 18.100 tỷ đồng. Theo ước tính gần nhất của UBCKNN, dư nợ margin toàn thị trường thống kê được là 141.000 tỷ đồng, tương ứng SSI đang chiếm gần 13%.

Trong kỳ, SSI đã hoàn tất đợt tăng vốn thông qua phát hành 329 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông qua đó nâng vốn điều lệ lên 9.836 tỷ đồng, lớn nhất nhất trong nhóm các công ty chứng khoán.