Theo danh sách thoái vốn được công bố xuất hiện những doanh nghiệp quy mô lớn và 8 đơn vị đang giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, bao gồm: Tập đoàn FPT (FPT), Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (NTP), Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang - Agifish (AGF), Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA), Xây dựng Vật liệu Bến Tre (VXB), Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng Hải Phòng (CID)...

Thương vụ có giá trị thoái vốn lớn nhất của SCIC trong đợt này là tại FPT khi SCIC đang sở hữu 5,8% vốn, tương đương 635 tỷ đồng. Với giá thị trường là 134.500 đồng/cổ phiếu, nếu bán hết toàn bộ, giá trị thương vụ có thể hơn 8.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, SCIC còn thoái vốn tại NTP với tỷ lệ 37,1% tương ứng với 480 tỷ đồng. Với thị giá 42.800 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phần này có giá trị thị trường vượt 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, các thương vụ thoái vốn có giá trị lớn của SCIC trong đợt này có thể kể đến Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VGV) tỷ lệ 87,3% với giá gốc 312 tỷ đồng, Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải (tỷ lệ 97,4%) giá gốc 231 tỷ đồng, Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên (tỷ lệ 98,8%) giá gốc 139 tỷ đồng,…

SCIC công bố danh sách các đơn vị thoái vốn, xuất hiện loạt doanh nghiệp lớn gồm FPT, Nhựa Tiền Phong, Agifish
SCIC công bố danh sách các đơn vị thoái vốn, xuất hiện loạt doanh nghiệp lớn gồm FPT, Nhựa Tiền Phong, Agifish

Trước đó, trong danh sách thoái vốn đợt 1, SCIC cho biết sẽ thoái vốn khỏi 27 doanh nghiệp, với nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán như: Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC), Sách Việt Nam - Savina (VNB), Thủy sản Việt Nam - Seaprodex (SEA), Nhựa Việt Nam (VNP), Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC)...

Tuy nhiên đến nay, SCIC chỉ mới bán vốn thành công tại Tập đoàn Vinacontrol (VNC) và Công ty CP Phim truyện 1.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của SCIC, tổng công ty đạt doanh thu 7.143 tỷ đồng, giảm 30,1% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu từ các khoản đầu tư của doanh nghiệp này giảm 92% còn 116 tỷ đồng; doanh thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia giảm 29,5% còn 5.383 tỷ đồng;

Trong năm 2023, SCIC đã được hoàn nhập 816 tỷ đồng khoản tiền trích lập giảm giá đầu tư, qua đó chi phí hoạt động đầu tư kinh doanh vốn được hoàn nhập 489,2 tỷ đồng. Nhờ lợi nhuận gộp tăng và khoản lỗ trong công ty liên kết giảm mạnh về còn 1.728 tỷ đồng, SCIC lãi trước thuế 5.650 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của SCIC đạt 52.750 tỷ đồng, tăng 6% so với hồi đầu năm 2022. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 33.343 tỷ đồng, tăng 10,4%. Trong đó, lượng tiền gửi có kỳ hạn của tổng công ty tăng hơn 4.000 tỷ đồng lên 30.450 tỷ đồng, khoản đầu tư vào cổ phiếu giảm hơn 1.000 tỷ còn 2.945 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 6,3% lên 28.023 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư vào công ty con hơn 17.449 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.