Mới đây trong thư gửi các cổ đông, TPBank thông tin trên cơ sở tình hình kinh doanh thực tế, nhằm mục đích mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và phát huy tối đa các nguồn lực trong lộ trình chiến lược của TPBank, HĐQT ngân hàng dự kiến thông qua phương án tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2021 dưới hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Dự kiến, TPBank sẽ phát hành thêm hơn 410 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 35%, tức là cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu TPB tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 35 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận để lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ bị hủy bỏ.

Sau khi hoàn tất việc phát hành, vốn điều lệ của TPBank dự kiến sẽ nâng lên 15.818 tỷ đồng, tăng gần 26% so với mức vốn điều lệ hiện tại là 11.717 tỷ đồng.

TPBank muốn tăng vốn điều lệ lên 15.818 tỷ đồng
TPBank lấy ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2021.

TPBank cũng công bố sơ bộ kết quả kinh doanh quý 3/2021 với nhiều thông tin tích cực. Ngân hàng này cho biết, tính đến hết ngày 30/9/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 260.328 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước và vượt hơn 4% kế hoạch cả năm.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 9.868 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng trong ba quý qua là 15%. Đây là mức tăng trưởng khả quan so với bối cảnh nhiều trung tâm kinh tế lớn trên cả nước bị giãn cách xã hội kéo dài. Kết thúc tháng 9, ngân hàng đã đạt 75,76% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Trong năm 2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tăng vốn điều lệ từ 8.565 tỷ đồng lên 10.716 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu.

Đây là phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị TPBank đã thông qua trong tháng 10/2020. Tính đến cuối tháng 9/2020, hệ số CAR của TPBank đạt 11,4% tính theo tiêu chuẩn Basel II, cao hơn mức 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Báo cáo tài chính quý III/2020 của TPBank cho thấy, lợi nhuận trước và sau thuế quý III của ngân hàng tăng 26% lên mức hơn 989 tỷ đồng và gần 792 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng của năm, lợi nhuận trước và sau thuế của TPBank tăng 26% so cùng kỳ, ghi nhận gần 3.023 tỷ đồng và gần 2.420 tỷ đồng.