Năm 2021 ghi nhận lỗ 7,11 tỷ đồng

Năm 2021, Vinaconex ITC ghi nhận doanh thu đạt 78,83 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận và lợi nhuận sau thuế âm 7,11 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 14,54 tỷ đồng. Tính tính 31/12/2021, tổng lỗ lũy kế của công ty lên tới 236,7 tỷ đồng, bằng 11,3% tổng vốn điều lệ.

Quý I/2022, Vinaconex ITC (VCR) tiếp tục không có doanh thu
CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC, mã chứng khoán VCR - UPCoM).

VCR cho biết, năm 2021 Công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động dự án. Được biết, VCR đang đầu tư dự án Cát Bà Amatina, dự án nằm ở Đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng với quy mô 172,38 ha và được khởi công giai đoạn cuối tháng 11/2020. Tổng vốn đầu tư dự kiến 10.941 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục âm tới 832,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.216,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư cũng âm 1.073,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 941 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của VCR tăng 96,4% so với đầu năm lên 6.776,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 4.234 tỷ đồng, chiếm 62,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn 2.451,3 tỷ đồng, chiếm 36,2% tổng tài sản.

Trong năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 241,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.993,7 tỷ đồng lên 4.234 tỷ đồng và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm.

Bên cạnh đó, kết thúc năm tài chính, Công ty đã tăng vay nợ ngắn hạn và dài hạn thêm 1.168,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 102,5% so với đầu năm lên 2.308,2 tỷ đồng và chiếm 34,1% tổng nguồn vốn.

Quý I/2022, Vinaconex ITC (VCR) tiếp tục không có doanh thu

Quý I/2022, Vinaconex ITC không ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế âm 3,52 tỷ đồng so với cùng kỳ chỉ lỗ 1,75 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty không ghi nhận doanh thu; doanh thu tài chính giảm 90,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2 tỷ đồng về 0,22 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 0,14 tỷ đồng lên 4,11 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 0,38 tỷ đồng lên 0,38 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý I/2022, công ty không ghi nhận doanh thu, trong khi doanh thu tài chính nhỏ hơn chi phí quản lý doanh nghiệp nên dẫn tới lỗ.

Trong năm 2022, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu tăng 518% lên 506,45 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 83,97 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 7,11 tỷ đồng. Như vậy, với việc ghi nhận lỗ trong quý đầu năm, công ty còn cách rất xa kế hoạch có lãi năm 2022. Được biết, công ty đã lỗ 5 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2021.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của VCR tăng 0,5% so với đầu năm lên 6.809,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu dài hạn đạt 4.032,8 tỷ đồng, chiếm 59,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 2.523,7 tỷ đồng, chiếm 37,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong cơ cấu trả trước dài hạn, công ty đang trả trước 3.337,4 tỷ đồng cho Vinaconex và 695,3 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt 2.308,2 tỷ đồng, chiếm 33,9% tổng nguồn vốn.

Một điểm đáng lưu ý khác, tính tới cuối quý I/2022, Vinaconex (mã VCG - sàn HOSE) đã sở hữu 51% vốn điều lệ tại VCR, tăng so với đầu năm chỉ sở hữu 23,47% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/5, cổ phiếu VCR 35.700 đồng/cổ phiếu.