Mới đây, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang vừa ký văn bản về quyết toán các chi phí tư vấn đầu tư dự án Khu dân cư Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, việc UBND thị xã Điện Bàn (trước đây là UBND huyện Điện Bàn) làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư Thống Nhất, không trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn nhưng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu là chưa tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục quy định, tại khoản 1 Điều 6 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan trong việc quản lý thực hiện dự án chưa đúng quy định.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài chính chủ trì tổ chức họp với các sở, ngành và thị xã Điện Bàn để thống nhất hướng xử lý quyết toán chi phí tư vấn đầu tư dự án Khu dân cư Thống Nhất. Đồng thời thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì Sở Tài chính báo cáo tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/02/2023 để xem xét chỉ đạo.

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã có thông báo kết luận của Phó chủ tịch tỉnh, ông Nguyễn Hồng Quang về giải quyết các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính dự án Khu dân cư Thống Nhất (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn).

Theo kết luận, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết dự án Khu dân cư Thống Nhất được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt mức thu tiền sử dụng tại Quyết định số 4764 ngày 30/12/2016 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1408 ngày 26/5/2020. Trong đó, đã khấu trừ khoản chi phí chuyển giao dự án của các chủ đầu tư (cũ) trước khi xác định tiền sử dụng đất còn lại doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước;

Kinh phí đã chuyển trả cho Sở Giao thông - Vận tải và UBND thị xã Điện Bàn (các chủ đầu tư cũ) là khoản chi phí đầu tư dự án. Do vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành có trách nhiệm hoàn trả lại và tính vào chi phí đầu tư dự án;

Để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với dự án, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương tập trung một số nội dung sau:

UBND tỉnh yêu cầu, UBND thị xã Điện Bàn, Sở Giao thông - Vận tải chịu trách nhiệm khẩn trương rà soát lại các nội dung, số liệu do Sở Tài chính đã thẩm tra quyết toán, có văn bản gửi Sở Tài chính chậm nhất ngày 25/12;

Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc UBND thị xã Điện Bàn, Sở Giao thông - Vận tải gửi văn bản có ý kiến về nội dung, số liệu các báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán để điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Trường hợp sau ngày 20/12 các đơn vị không có văn bản phản hồi thì Sở Tài chính phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện theo thẩm quyền, thời gian hoàn thành trước ngày 30/12/2022; gửi quyết định cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp điều chỉnh, bổ sung phương án giá đất dự án và báo cáo UBND tỉnh theo dõi;

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm, căn cứ kết quả phê duyệt quyết toán của Sở Tài chính và kiểm tra các nội dung, số liệu liên quan đến phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất trước đây của UBND tỉnh để tham mưu điều chỉnh, bổ sung (hoặc thay thế) quyết định đã ban hành trước đây, theo hướng loại trừ doanh thu đất tái định cư ra khỏi doanh thu dự án (đất tái định cư giao UBND thị xã Điện Bàn quản lý, giao đất đúng đối tượng, thu, quyết toán tiền sử dụng đất).

Ngoài ra, đưa các khoản chi phí do các chủ đầu tư (cũ) đã đầu tư theo Quyết định phê duyệt quyết toán của Sở Tài chính vào chi phí đầu tư xây dựng dự án và không tính tỷ lệ (%) lợi nhuận của nhà đầu tư có tính đến yếu tố rủi ro kinh doanh, chi phí vốn đối với khoản chi phí này; lấy ý kiến (bằng văn bản) của Sở Tài chính và hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt…

Phối cảnh dự án Khu dân cư Thống Nhất.
Phối cảnh dự án Khu dân cư Thống Nhất.

Cục Thuế tỉnh căn cứ quyết định điều chỉnh, bổ sung phương án giá đất của UBND tỉnh lập thủ tục khấu trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (đã được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán) vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với dự án theo đúng quy định. Đồng thời, rà soát lại số tiền sử dụng đất công ty đã nộp ngân sách để lập hồ sơ, thủ tục hoàn trả lại cho công ty (nếu có) theo quy định.

Đồng thời, Sở Tài chính căn cứ kết quả phê duyệt quyết toán của dự án dừng thưc hiện chịu trách nhiệm thăm mưu cho UBND tỉnh hoàn trả khoản tiền Công ty cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành đã nộp thừa vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính trước đây và hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn hoàn trả lại khoản tiền (kinh phí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án) cho Công ty cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành do nộp thừa.

Được biết, Dự án Khu dân cư Thống Nhất do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 8/2/2006, rồi dừng thực hiện vào ngày 15/1/2008;

Dự án sau đó được giao UBND huyện Điện Bàn làm chủ đầu tư. Rồi tiếp tục giao Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam Đà Thành (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành) làm chủ đầu tư.

Ngày 26/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang ký các quyết định cho phép giãn tiến độ thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện, theo đó, dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Thống nhất (giai đoạn 2) có diện tích 11,9 ha phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 11/2022 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ Dự án (giãn tiến độ thêm 19 tháng so với tiến độ đã được UBND Tỉnh gia hạn tại Công văn số 3167/UBND-KTN ngày 10/6/2020; giãn tiến độ 43 tháng so với tiến độ đã được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 5485/UBND-KTN ngày 11/10/2017).

Quyết định yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam và Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành (có trụ sở tại đường Lê Lợi, TP Đà Nẵng) phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các phòng, địa phương, đơn vị liên quan thuộc thị xã Điện Bàn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để được giao đất, thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và tập trung nhân lực, thiết bị