Ngày 28/10, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu Công ty Bách Đạt An khẩn trương, tích cực, cử cán bộ có thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn, Trung tâm PTQĐ thị xã, các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan để tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong công tác bồi thường của các dự án; nhất là tại các dự án Khu đô thị Bách Đạt, số 7B mở rộng, Hera Complex Riverside, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng.

Đồng thời khẩn trương chuyển nguồn kinh phí cho Trung tâm PTQĐ thị xã Điện Bàn để kịp thời chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo phương án bồi thường, GPMB được duyệt; sớm hoàn chỉnh thủ tục thu hồi đất, giao đất để triển khai các thủ tục tiếp theo.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn và các địa phương liên quan trong quá trình thực hiện Quyết định số 3925/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy định đơn giá bồi thường đối với cây trồng, con vật nuôi là thủy sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.

Sở TN&MT khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc; đồng thời tích cực phối hợp, theo dõi, hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB, thu hồi đất, giao đất, xây dựng phương án giá đất của các dự án.

UBND thị xã Điện Bàn cần tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp, triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An tiếp tục triển khai đầu tư các dự án đảm bảo tiến độ.

Đôn đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An chuyển nguồn kinh phí để kịp thời chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng và khẩn trương tổ chức triển khai thi công hoàn thành các dự án.

Dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư.
Một dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan và kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Bách Đạt An trong quá trình triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định.

Trước đó, UBND thị xã Điện Bàn đã có Báo cáo số 301/BC-UBND về tình hình thực hiện công tác GPMB đối với 5 dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư (dự án Hera Complex Riverside, dự án 7B mở rộng, dự án Bách Thành Vinh, dự án Bách Thành Vinh mở rộng và dự án Bách Đạt 1).

Theo báo cáo, phần diện tích đất chưa GPMB còn lại tại các dự án không nhiều, tuy nhiên còn nhiều khó khăn, vướng mắc nên chưa thể hoàn thành công tác GPMB, trong đó vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc xác định đơn giá bồi thường cây trồng hàng năm; việc xét nguồn gốc đất và các hộ dân không thống nhất nhận tiền, bàn giao mặt bằng mặc dù các ngành chức năng, địa phương và UBND thị xã Điện Bàn đã đối thoại, vận động nhiều lần.

Ngoài những vướng mắc trên thì hiện nay trên cơ sở phương án bồi thường và quyết định bồi thường, hỗ trợ chi tiết đối với các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng 4 dự án Hera Complex Riverside, 7B mở rộng, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng đã được UBND thị xã phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) thị xã Điện Bàn đã có văn bản yêu cầu Công ty Bách Đạt An chuyển tiền để chi trả (lần 1 và lần 2).

Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa có phản hồi, gây chậm trễ trong việc thực hiện công tác chi trả bồi thường cho nhân dân. Do đó, địa phương đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, có biện pháp xử lý đối với việc chậm trễ chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực hiện các dự án trên.

Liên quan đến vấn đề này, bản án của Tòa án nhân dân các cấp ở Quảng Nam và Đà Nẵng đã ra phán quyết buộc chủ đầu tư dự án là Công ty CP Bách Đạt An và Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam (đơn vị môi giới) phải bảo đảm các quyền lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, đã hơn một năm trôi qua sau khi các bản án này có hiệu lực thì việc thi hành án để đảm bảo quyền lợi cho gần 1.000 khách hàng mua đất các dự án của Công ty CP Bách Đạt An vẫn gần như "dậm chân tại chỗ".