Quảng Nam mời đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Gò Rỳ - Gò Đình gần 1.500 tỷ đồng
Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Quảng Nam thông báo kêu gọi đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Gò Rỳ - Gò Đình. Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng có quy mô khoảng 120,42 ha, địa điểm thực hiện tại các xã Điện Phước, Điện Phong, Điện Minh và phường Điện An, thị xã Điện Bàn. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.440 tỷ đồng, trong đó sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 1.200 tỷ đồng, còn lại 240 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Mục tiêu đầu tư nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc sắc kết hợp hài hòa giữa công trình dự án với thiên nhiên vùng sông nước và giá trị văn hóa bản địa; góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, tôn tạo những nét đẹp bình yên của làng quê ven sông Thu Bồn; xây dựng sản phẩm nông nghiệp, cây ăn trái có chất lượng cao cho khu vực.

Về phương án vốn huy động, UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư có vốn chủ sở hữu tối thiểu 216 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hoàn chỉnh và phê duyệt bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư bằng văn bản, tổ chức công bố, đăng tải nội dung kêu gọi đầu tư và bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư lên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cũng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Hội đồng và tổ chức đánh giá đề xuất dự án của các nhà đầu tư theo bộ tiêu chí đã được công bố để lựa chọn nhà đầu tư.

Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn và các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định.

Tiến độ đầu tư xây dựng dự án dự kiến 6 năm, từ năm nay đến hết năm 2027, thời gian hoạt động của dự án dự kiến là 50 năm.