Quang cảnh buổi kiểm tra

Báo cáo với đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông cho biết: Quận ủy Hà Đông đã ban hành đầy đủ, đồng bộ hệ thống các quy định, quy trình công tác cán bộ đảm bảo tính thống nhất. Đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận có 40 đồng chí, 100% có trình độ Đại học trở lên, trong đó, 30/40 (85%) đồng chí trên Đại học; cán bộ trẻ thuộc diện BTV Quận ủy quản lý đạt 18,2%, cán bộ nữ đạt 35%; có 11/17 Bí thư Đảng ủy phường không phải là người địa phương (65%), 11/17 Chủ tịch phường không phải là người địa phương (65%).

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông báo cáo tại buổi làm việc

Thực hiện Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 17/11/2021, đến nay, đã luân chuyển 3 cán bộ; điều động bổ nhiệm 38 cán bộ; điều chuyển vị trí công tác 44 cán bộ. Năm 2021, 2022, Ban Thường vụ Quận ủy đã kiểm tra 7 tổ chức Đảng và 9 đảng viên, giám sát đối với 9 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã kiểm tra 10 tổ chức đảng, giám sát 4 tổ chức đảng và 5 đảng viên, đồng thời, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 19 đảng viên. Hiện nay, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý còn 3 đồng chí, cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý phải chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 gồm 35 đồng chí. Công tác luân chuyển đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, nghiêm túc, đạt kết quả; tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ. 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy đã kiểm tra 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy giám sát 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên; Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy thực hiện quy trình kiểm tra 4 tổ chức đảng và 8 đảng viên.

Thực hiện Quy định số 05-QĐ/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố”, hằng năm, Quận ủy đã chủ động đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức sát với tình hình thực tiễn, qua đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng của quận đi vào nề nếp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt các quy định, chỉ thị của Trung ương, đồng thời, chỉ đạo, gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị xác định rõ nội dung, phương châm, phương pháp, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan; nêu tao tính chủ động thực hiện tốt các nội dung, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị về vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá Hà Đông có nhiềm tiềm năng khi được thừa hưởng nhiều yếu tố lịch sử, địa chính trị văn hóa của Thủ phủ Hà Sơn Bình, Hà Tây trước đây. Có những mặt bằng phù hợp khi sáp nhập vào Thủ đô 15 năm trước đây.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao quận đã tập trung triển khai một số việc khó như GPMB dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô, bố trí tái định cư cho dân, triển khai một số dự án hạ tầng giao thông, thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại 17 phường, nâng cao đời sống người dân…

Đồng thời, Quận ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết 04-NQ/TU, Quy định số 07-QĐ/TU, Quy định số 05-QĐ/TU và công tác bảo vệ chính trị nội bộ bằng nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và quán triệt triển khai hiệu quả; nâng cao chất lượng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU, đánh giá cán bộ nghiêm túc theo các quy định…

Đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp của Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, thời gian tới, Quận ủy Hà Đông tập trung rà soát các chỉ tiêu trong Nghị quyết 04-NQ/TU, Quy định số 07-QĐ/TU, Quy định số 05-QĐ/TU và công tác bảo vệ chính trị nội bộ từ nay đến hết nhiệm kỳ. Đồng thời, thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình quy định để tạo sự thống nhất, đoàn kết; chuẩn bị tốt mọi mặt về công tác cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Tiếp tục quan tâm thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ; thực hiện tốt nội dung liên quan đến dự án chậm triển khai, giao đất dịch vụ để có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.