Theo báo cáo, kết quả kinh doanh 9 tháng, PNJ ghi nhận doanh thu 23.617 tỷ đồng giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Công ty vẫn duy trì lợi nhuận sau thuế đi ngang đạt 1.339 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm 2023, PNJ đặt mục tiêu đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 35.598 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.937 tỷ đồng. Tổng kết sau 9 tháng công ty đã hoàn thành 65% kế hoạch doanh thu và gần 70% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán của doanh nghiệp giảm 6,5% còn 5.719 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt 1.197 tỷ đồng giảm 4% so với quý III/2022, ghi nhận doanh thu đạt 6.917 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 313 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, lãi sau thuế đạt 253 tỷ đồng.

PNJ ghi nhận doanh thu gần 24.000 tỷ đồng trong 9 tháng /2023, giảm 8,5% so với cùng kỳ

Trong BCTC quý của PNJ, trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ghi nhận doanh thu của công ty đạt 6.917 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này ở phía dưới phần thuyết minh lại tăng vọt lên hơn 9.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do số thuế phải đóng trong quý vừa rồi giảm 17 tỷ đồng còn 60,2 tỷ đồng, lãi sau thuế của doanh nghiệp này đạt 253,3 tỷ đồng, vẫn tăng 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. EPS giảm từ 971 tỷ đồng về còn 724 đồng do số lượng cổ phiếu của công ty tăng 246,1 triệu lên 328,1 triệu.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 13.055 tỷ đồng, giảm 282 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn tài sản là hàng tồn kho ở mức 9.709 tỷ đồng, giảm 800 tỷ so với số ngày 1/1. lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 1.474 tỷ đồng.

PNJ ghi nhận doanh thu gần 24.000 tỷ đồng trong 9 tháng /2023, giảm 8,5% so với cùng kỳ

Cuối quý III/2023, tổng nợ vay tài chính của công ty ở mức 1.714 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của PNJ đạt 9.436 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 2.370 tỷ đồng.

Ngày 23/10 tới đây, PNJ sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả là 8%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ được nhận về 800 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 20/10. PNJ dự kiến sẽ thanh toán cổ tức cho cổ đông chỉ sau 4 ngày chốt danh sách, vào ngày 27/10. Như vậy, với hơn 328 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PNJ sẽ chi khoảng 262 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, vào tháng 1 và tháng 7/2023, PNJ đã thực hiện tạm ứng 2 đợt cổ tức năm 2022 cho cổ đông, tỷ lệ chi trả trong mỗi đợt là 6% bằng tiền mặt (600 đồng/cp). Như vậy hoàn tất đợt thanh toán thứ 3, tổng mức chia cổ tức năm 2022 của PNJ là 20%, mức đã được cổ đông thông qua trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2023. Theo kế hoạch, tỷ lệ cổ tức dự kiến trong năm 2023 tiếp tục là 20%.