Mục đích của kế hoạch tỉnh Phú Yên vừa ban hành nhằm kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch sau COVID-19 giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022; chuyển các hoạt động du lịch sang trạng thái bình thường mới với tâm thế thích nghi an toàn với dịch, xây dựng du lịch thành một ngành kinh tế du lịch an toàn.

Theo đó, lịch trình mở cửa đón khách du lịch của Phú Yên sẽ theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: thu hút khách du lịch nội địa với tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho mùa du lịch dịp lễ, Tết cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Giai đoạn này được thực hiện trong tháng 11/2022, xác định ưu tiên kích cầu, thu hút nguồn khách là người dân địa phương, người đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Phú Yên, tập trung chủ đề “Người Phú Yên đi du lịch Phú Yên” và cung cấp các gói sản phẩm cho các nhóm nhỏ hoặc gia đình.

Tiếp đó, từ ngày 1/12/2021, Phú Yên sẽ mở rộng việc tổ chức hoạt động đón khách du lịch nội địa đối với các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, áp dụng các quy định, điều kiện tiêu chí đảm bảo an toàn COVID-19.

Giai đoạn 2: thu hút khách du lịch quốc tế, dự kiến bắt đầu từ tháng 6/2022 nếu được Chính phủ cho phép. Địa điểm đón khách du lịch là tại các khu, điểm du lịch có dịch vụ khép kín, biệt lập, áp dụng các quy định, điều kiện, tiêu chí đảm bảo an toàn COVID-19.

Phú Yên ra kế hoạchmở cửa, đón khách du lịch nội địa trong tháng 11/2021

Kế hoạch kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch sau COVID-19 của tỉnh Phú Yên đưa ra 3 giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường công tác quản lý Nhà nước thông qua việc đảm bảo an toàn tại điểm đến và đi cho khách du lịch; phát triển đa dạng sản phẩm đáp ứng xu hướng mới của thị trường; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh phục hồi hoạt động du lịch và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực áp ứng yêu cầu phục hồi hoạt động du lịch.

Thứ hai, tăng cường hoạt động truyền thông và xúc tiến, quảng bá du lịch; thứ ba, tổ chức và tham gia các sự kiện về văn hóa, thể thao và du lịch, quảng bá sâu rộng hình ảnh du lịch Phú Yên.

Đáng chú ý, về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh phục hồi hoạt động du lịch và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực áp ứng yêu cầu phục hồi hoạt động du lịch, tỉnh Phú Yên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp du lịch khảo sát thị trường, kết nối các tour, tuyến du lịch; tham gia các hoạt động, sự kiện để quảng bá sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực thông qua việc hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/01/2022 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Đồng thời, hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; ban hành kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2021-2025 và tổ chức triển khai thực hiện.