Phát hiện phương tiện vận chuyển 23.280 chiếc chân gà đã tẩm ướp gia vị đóng gói nhập lậu

Cụ thể: Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành khám phương tiện vận tải biển kiểm soát: 29H-605.26, phát hiện trên phương tiện có vận chuyển 23.280 chiếc chân gà đã tẩm ướp gia vị đóng gói nhập lậu. Toàn bộ số hàng hóa trên là hàng hóa của ông Nguyễn Văn Tuệ, địa chỉ: Khối Đại Thắng, Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Tuệ về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm, phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm gồm 23.280 chiếc chân gà đã tẩm ướp gia vị đóng gói trị giá hơn 80 triệu đồng.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành tiêu huỷ các sẩm này.