Phân Bón Dầu Khí Cà Mau điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2022 lên gấp 7 lần

Theo đó, sản lượng sản xuất Đạm Cà Mau được điều chỉnh tăng từ 860 nghìn tấn lên 900 nghìn tấn, NPK tăng từ 80 nghìn tấn lên 120 nghìn tấn.

Về sản lượng kinh doanh, Phân bón Dầu khí Cà Mau điều chỉnh tăng Đạm Cà Mau từ 770 nghìn tấn lên 800 nghìn tấn, các sản phẩm từ gốc ure giảm từ 80 nghìn tấn xuống 35 nghìn tấn, phân bón tự doanh cũng giảm mạnh từ 202 nghìn tấn xuống 83 nghìn tấn, riên NPK vẫn giữ nguyên mức 80 nghìn tấn.

Về kế hoạch tài chính hợp nhất, DCM tăng mạnh doanh thu 60% lên 14.525 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gấp 7 lần lên 3.660,6 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư, DCM giảm mạnh tổng nhu cầu vốn đầu tư từ gần 930 tỷ xuống vỏn vẹn gần 90 tỷ đồng.

Phân Bón Dầu Khí Cà Mau điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2022 lên gấp 7 lần
Kế hoạch điều chỉnh của Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Trong quý 3/2022, mặc dù tiến hành bảo dưỡng định kỳ nhà máy trong tháng 9 nhưng Phân bón Dầu khí Cà Mau đã có sự chuẩn bị lượng hàng tồn kho giúp sản lượng tiêu thụ tăng 30% so với cùng kỳ, ước đạt 193 nghìn tấn Urea Cà Mau và 26 nghìn tấn Urea hàng hóa, sản lượng tiêu thụ NPK cũng đạt 11,5 nghìn tấn. Giá bán phân bón giảm khá mạnh so với nửa đầu năm nhưng vẫn neo ở mức cao, tăng hơn khoảng 30% so với cùng kỳ giúp kết quả kinh doanh của Công ty tăng đột biến.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2022, doanh thu thuần đạt 3.307 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 785,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 82,5% và 99,7% so với cùng kỳ 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 11.466 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.492 tỷ đồng, lần lượt tăng 89,5% và 297% so với cùng kỳ, thực hiện 127% về doanh thu và 642% về lợi nhuận trước thuế so với kế hoach cả năm. Dù mới qua 3 quý nhưng doanh thu và lợi nhuận đã vượt lần lượt 16% và 78,5% doanh thu và lợi nhuận cả năm 2021.

Giá phân bón có xu hướng giảm từ mức đỉnh đầu năm 2022 nhưng vẫn ở mức cao so với các năm trước: Giá phân bón thế giới các tháng cuối năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tăng rất mạnh do nguồn cung từ Nga, Trung Quốc bị thắt chặt.

Hiện nay giá phân bón đã bắt đầu có xu hướng điều chỉnh giảm do nguồn cung tăng lên. Giá Urea trung bình 6 tháng cuối năm so với 6 tháng đầu năm đã giảm khoảng 16% tại Trung Quốc và giảm 23% tại Trung Đông. Tuy nhiên, mặt bằng giá vẫn ở mức cao giúp kết quả kinh doanh vẫn khả quan.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12, DCM ở mức 25,950 đồng/cổ phiếu, thấp nhất từ đầu tuần tới giờ.