Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số Điều của Nghị định Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Theo dự thảo, ôtô điện chạy pin, trong vòng 3 năm đầu kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%. Trong vòng 2 năm tiếp theo, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ôtô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

(Ảnh minh họa)

Ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô, các loại xe tương tự xe ôtô mức thu là 2%.

Riêng ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up); nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung tại điểm này.

Ôtô pick-up chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 950kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống. Ôtô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 950kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Từ lần thứ hai trở đi nộp lệ phí trước bạ với mức thu 2% và thống nhất trên toàn quốc.