OCB được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ
Ảnh minh hoạ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa nhận được công văn số 7607/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc OCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 4.109 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỷ lệ phát hành là 30%, số lượng cổ phiếu sẽ phát hành là gần 413 triệu đơn vị.

Sau khi hoàn tất tất cả đợt phát hành nêu trên, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ hơn 13.698 tỷ đồng lên hơn 17.884 tỷ đồng.

Nguồn vốn sử dụng lấy từ vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021, xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ cộng dồn phát sinh sẽ được uỷ quyền cho HĐQT quyết định.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong phương án trình đến cổ đông, OCB cho biết, sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua các hình thức: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (50 tỷ đồng), phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng Aozora (8,82 tỷ đồng) và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30%.

Tuy nhiên, ngân hàng đã có nghị quyết không tiếp tục thực hiện việc tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (50 tỷ đồng) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng Aozora (8,8 tỷ đồng). Thay vào đó, OCB sẽ triển khai việc phát hành cổ phiếu thưởng 30% cho cổ đông hiện hữu.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2022, OCB đạt lợi nhuận ròng 2.649 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ 2021. So với kế hoạch lợi nhuận hơn 7.000 tỷ đồng của năm nay, OCB mới đạt 37% chỉ tiêu dù đã đi qua 3/4 thời gian.