Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, mã: OCB) tăng vốn điều lệ thêm 4.110 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Theo đó, OCB dự kiến phát hành gần 411 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tương đương cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận được một cổ phiếu mới.

OCB được chấp thuận tăng vốn thêm 4.110 tỷ đồng
OCB được chấp thuận tăng vốn thêm 4.110 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Nguồn vốn sử dụng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến ngày 31/12/2023, xác định theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. Thời gian thực hiện là trong năm 2024 căn cứ theo sự chấp thuận của NHNN và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của OCB dự kiến tăng từ 20.548 tỷ đồng lên gần 24.658 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ việc tăng vốn sẽ được sử dụng để mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất (khoảng 1.204 tỷ đồng) và bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư cho vay (khoảng 2.906 tỷ đồng).

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2024, OCB báo lãi trước thuế 1.214 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt gần 954 tỷ đồng, tăng 21%. Trong năm 2024, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.885 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2023.

Năm 2024, OCB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 6.885 tỷ đồng, tăng 66% so với kết quả năm 2023. Mục tiêu đến cuối năm 2024, tổng tài sản đạt 286.562 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Tổng huy động vốn thị trường 1 dự kiến đạt 197.346 tỷ đồng và tổng dư nợ thị trường 1 đạt 177.592 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 20%.