Ô tô đã được chạy 90 km/h trên 6 đoạn cao tốc

Cụ thể, có 5 đoạn thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn một 2017-2021.

Hai đoạn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo cũng được Bộ Giao thông Vận tải đồng ý nâng tốc độ song đang xây dựng nên các đơn vị quản lý sẽ điều chỉnh biển báo tốc độ khai thác trong quá trình hoàn thiện dự án.

Các phương tiện được chạy 90 km/h trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Nha Trang - Cam Lâm, Lào Cai - Kim Thành, từ 6/2.

Đầu tháng 2, Bộ Giao thông Vận tải đồng ý với đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam nâng tốc độ khai thác trên 8 tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư thiết kế 4 làn xe cơ giới có dải phân cách giữa (2 làn mỗi chiều). Trước đó, Cục đã kiểm tra yếu tố kỹ thuật đảm bảo các tuyến này đáp ứng vận tốc 90 km/h.

Riêng tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn qua Ninh Bình dài 15 km có 4 cầu, không có dải phân cách cứng liên tục, không đảm bảo chiều dài đoạn tăng tốc theo yêu cầu nên chưa điều chỉnh tăng tốc độ khai thác cho đến khi tuyến đường được nâng cấp mở rộng.

Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn một dài 654 km, chia thành 11 dự án thành phần vận hành độc lập, dự kiến đi vào hoạt động toàn tuyến năm 2024. Các dự án đầu tư giai đoạn một có 4 làn xe hạn chế, không có làn dừng khẩn cấp mà bố trí điểm dừng khẩn cấp, nền đường 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Giai đoạn hai các dự án mới mở rộng lên 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Trên cơ sở phương án tổ chức giao thông do các chủ đầu tư, đơn vị quan quản lý khai thác lập và trình duyệt, Cục Đường bộ VN phê duyệt phương án tổ chức giao thông điều chỉnh các dự án đủ điều kiện nâng tốc độ khai thác. Cùng đó, chỉ đạo các Khu quản lý đường bộ đang quản lý khai thác các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư hoàn tất thủ tục cần thiết để nâng tốc độ khai thác đáp ứng nhu cầu đi lại.