Novaland hoán đổi bất động sản để thanh toán lãi cho lô trái phiếu
Novaland hoán đổi bất động sản để thanh toán lãi cho lô trái phiếu

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: mã chứng khoán NVL) công bố thông tin bất thường về việc chậm thánh toán lãi, gốc của 3 lô trái phiếu và việc dùng tài sản là bất động sản để thanh toán nợ trái phiếu

Cụ thể, NVL thông báo việc chậm thanh toán lãi của ba lô trái phiếu mã NVL2020-02-250 hơn 15 tỷ đồng, NVL2020-02-150 hơn 9 tỷ đồng và NVL2020-02-100 hơn 6 tỷ đồng; với cùng một lý do chưa thu xếp được nguồn thanh toán. Ngày dự dự kiến thanh toán 25/08.

Ba lô trên được phát hành vào tháng 08/2020, kỳ hạn ba năm với ngày đáo hạn lần lượt từ 17, 18 và 20/08/2023, lãi suất phát hành 11%/năm với tổng giá trị 500 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền chậm thanh toán lãi của NVL cho ba lô trên gần 31 tỷ đồng, và được trái chủ gia hạn thêm một năm để thanh toán số gốc còn lại.

Trong đó, lô trái phiếu mã NVLH2224005 phát hành ngày 16/02/2022, kỳ hạn hai năm, giá trị 500 tỷ đồng, đã được NVL dùng bất động sản để thanh toán khoản lãi hơn 7.5 tỷ đồng vào ngày 15/08. Được biết, lô trái phiếu này sẽ đến hạn tất toán vào tháng 02/2024.

Trước đó, Tập đoàn Novaland đã thông báo về việc chưa thu xếp đủ nguồn thành toán cho khoản lãi 135,6 tỷ đồng của lô trái phiếu NVLH2123007 đến hạn thanh toán vào ngày 28/07/2023.

Novaland hoán đổi bất động sản để thanh toán lãi cho lô trái phiếu

Tính đến 30/6, Novaland còn 24.281 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và 37.297 tỷ đồng nợ vay tài chính dài hạn. Tổng nợ vay tài chính/vốn chủ sở hữu là 1,39 lần. Chi phí lãi vay trong nửa đầu năm là 358 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày công ty phải trả khoảng 2 tỷ đồng tiền lãi. Trong đó, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này là 43.114 tỷ đồng, chiếm 70% tổng dư nợ vay tài chính. Quy mô nợ vay tài chính lớn cùng với việc thị trường bất động sản “đóng băng” là hai nguyên nhân chính khiến Tập đoàn Novaland lỗ 530 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Novaland hoán đổi bất động sản để thanh toán lãi cho lô trái phiếu

Tính đến cuối tháng 6, Tập đoàn Novaland chỉ còn 4,2 tỷ đồng tiền mặt, 840 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, và 3.191 tỷ đồng các khoản tương đương tiền. Đáng chú ý, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền này hầu như được Tập đoàn Novaland dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay và bảo lãnh (779 tỷ đồng) và được quản lý bởi ngân hàng cho vay theo mục đích sử dụng cho từng dự án (2.121 tỷ đồng). Do đó, gần như lượng tiền mặt sẵn sàng để sử dụng của Tập đoàn Novaland hiện ở mức rất thấp so với nhu cầu chi tiêu thường xuyên lẫn đột xuất.