Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2021, trong đó đáng chú ý là nợ xấu tại ngân hàng này có xu hướng tăng.

Cụ thể, tại thời điểm 30/09/2021, tỷ lệ nợ xấu của Techcombank đạt mức 0,6%, tăng nhẹ so với mức 0,4% cuối quý 2. Techcombank giữ tỷ lệ bao phủ nợ xấu cuối quý 3 năm 2021 ở mức cao 184%, giảm so với mức 259% cuối quý 2, tuy nhiên vẫn cao hơn mức 148% cùng kỳ năm ngoái.

Nợ xấu của Techcombank có xu hướng tăng
Techcombank giữ tỷ lệ bao phủ nợ xấu cuối quý 3 năm 2021 ở mức cao 184%, giảm so với mức 259% cuối quý 2, tuy nhiên vẫn cao hơn mức 148% cùng kỳ năm ngoái.

Nợ tái cơ cấu theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 duy trì ổn định, đạt mức 2,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 0.9% dư nợ. Ngoài ra, nếu so với thời điểm 31/12/2020 với tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,5% thì nợ xấu trong quý 3/2021 vẫn tăng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại thời điểm 31/12/2020 là 171% so với mức 94,8% tại 31/12/2019.

Về kết quả kinh doanh, tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2021 Techcombank tăng 37,9% lên 26,9 nghìn tỷ đồng, với cả thu nhập từ lãi và thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng hai chữ số. Thu nhập từ lãi đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm trước, dẫn dắt bởi biên lãi thuần đạt 5,6% (so với mức 4,8% trong 12 tháng kết thúc tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2020).

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 1 tăng trưởng 29,0%, đạt 5,2 nghìn tỷ đồng với sự đóng góp từ tất cả các loại hình phí chủ chốt.

Thu nhập phí liên quan tới dịch vụ ngân hàng đầu tư, cấu phần lớn nhất trong hoạt động dịch vụ, tăng trưởng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Phí bảo lãnh phát hành và phân phối trái phiếu đạt 1.275 tỷ đồng, giảm 3,1% nhưng phí từ các dịch vụ đầu tư khác tăng 68,5% lên 1.345 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Doanh thu khai thác mới giảm 7,2% trong quý 3 so với quý liền trước nhưng ghi nhận mức tăng 31,0% trong 9 tháng, nhờ việc áp dụng các giải pháp công nghệ số giúp giảm thiểu ảnh hưởng từ các đợt giãn cách xã hội. Chi phí hoạt động tăng 18,7% so với cùng kỳ, đạt 7,8 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập ở mức 28,9%.

Trong 9 tháng đầu năm công ty chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đạt 3,7 nghìn tỷ đồng doanh thu, và lợi nhuận trước thuế đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 48,6% và 33,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, TCBS chiếm 34,9% thị phần môi giới trái phiếu doanh nghiệp và 4,8% thị phần môi giới cổ phiếu và quỹ trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).

Hiện tại, TCBF - quỹ trái phiếu mở được quản lý bởi TCBS, tiếp tục là quỹ trái phiếu lớn nhất thị trường, với tổng giá trị tài sản là 24,9 nghìn tỷ đồng tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2021.