Cụ thể, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Khang Điền – HoSE: KDH) dự kiến chào bán thêm 110,09 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 27.250 đồng/cổ phiếu, nhằm mục đích huy động vốn 3.000 tỷ đồng, kế hoạch được dự kiến triển khai trong năm 2024.

Về việc sử dụng số tiền huy động hơn 3.000 tỷ đồng, Nhà Khang Điền dự kiến dùng 300 tỷ đồng trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0116/2021/HĐTD-OCB-DN, giải ngân trong năm 2024 và năm 2025; và 2.700 tỷ đồng đầu tư góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc để đơn vị này thanh toán các khoản nợ Ngân hàng.

Nhà Khang Điền chào bán hơn 110 triệu cổ phiếu để huy động vốn 3.000 tỷ đồng

Ước tính vốn điều lệ của Nhà Khang Điền dự kiến tăng từ 7.993,1 tỷ đồng, lên 9.094 tỷ đồng sau khi phát hành thành công hơn 110 triệu cổ phiếu nêu trên.

Trong số các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành, có những cái tên đáng chú ý như CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS), CTCP Quản lý Quỹ Rồng Việt, CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI), nhóm quỹ ngoại liên quan Dragon Capital như Amersham Industries Limited, KB Vietnam Focus Balanced Fund…

Được biết, tháng 2/2024, HĐQT Khang Điền thông qua việc phát hành văn bản cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn đối với khoản vay 4.270 tỷ đồng của Khang Phúc tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh TP Hà Nội. Hiệu lực bảo lãnh được duy trì đầy đủ cho đến khi Khang Phúc hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ.

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc được thành lập vào năm 1995 với tên gọi ban đầu là Công ty Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, hoạt động với 100% vốn Nhà nước. Tới năm 1999, công ty thực hiện cổ phần hóa, đồng thời đổi tên thành CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI).

Vào đầu năm 2009, BCCI chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM với mã chứng khoán BCI. Sau 9 năm có mặt trên thị trường chứng khoán, công ty này được hủy niêm yết vào đầu năm 2018 để thực hiện sáp nhập với CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, và trở thành công ty con của Khang Điền với tỷ lệ sở hữu 100% từ đó đến nay.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 469,48 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 63,39 tỷ đồng, giảm 42,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 24,2%, lên 62,1%.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 2.093,49 tỷ đồng, giảm 28,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 730,5 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023 lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 38,48 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 418,78 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu lãi từ giao dịch mua rẻ chỉ còn 19,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi tới 269,3 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty Nhà Khang Điền đã hụt lãi từ giao dịch mua rẻ công ty trong năm 2023 so với năm 2022.

Trong năm 2023, Công ty Nhà Khang Điền đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 3.100 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.000 tỷ đồng, giảm 9,3% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc năm 2023, Công ty Nhà Khang Điền đã hoàn thành 73,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Công ty Nhà Khang Điền ghi nhận âm 1.556,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.046,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 2.826,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 293,4 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Nhà Khang Điền tăng 22,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4.878,7 tỷ đồng, lên 26.418 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 18.787,7 tỷ đồng, chiếm 71,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 3.738,1 tỷ đồng, chiếm 14,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.810,8 tỷ đồng, chiếm 6,9% tổng tài sản; và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn giảm 65,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 3.397,2 tỷ đồng, về 1.810,8 tỷ đồng. Ngược lại, tồn kho tăng 50,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 6.334,4 tỷ đồng, lên 18.787,7 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 33,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 942,4 tỷ đồng, lên 3.738,1 tỷ đồng …

Công ty Nhà Khang Điền thuyết minh trong kỳ tồn kho tăng chủ yếu do bất động sản dở dang tại dự án Bình Trưng - Bình Trưng Đông tăng thêm 2.070,4 tỷ đồng so với đầu năm, lên 3.158,6 tỷ đồng; dự án Khang Phúc - Khu định cư Phong Phú 2 tăng thêm 1.512,6 tỷ đồng, lên 1.675,4 tỷ đồng; dự án Khang Phúc - An Dương Vương tăng thêm 644,6 tỷ đồng, lên 1.233,2 tỷ đồng; dự án Bình Trưng Mới – Bình Trưng Đông tăng lên 964,7 tỷ đồng (đầu kỳ 0 đồng) …

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 6,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 425,2 tỷ đồng, về 6.345,8 tỷ đồng và bằng 40,9% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.444,3 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 4.901,5 tỷ đồng.