Cổng TTĐT NCCNN (truy cập trang web https://etaxvn.gdt.gov.vn) với 4 chức năng
Cổng TTĐT NCCNN (truy cập trang web https://etaxvn.gdt.gov.vn) với 4 chức năng

Trước đó, ngày 21/3, Tổng cục Thuế đã công bố chính thức trên các đơn vị truyền thông và tổ chức vận hành Cổng TTĐT NCCNN (Cổng etax), mời đại diện các NCCNN, các tổ chức ngân hàng và các bộ, ban ngành liên quan.

Trên Cổng etax (truy cập trang web https://etaxvn.gdt.gov.vn) có 4 chức năng: Đăng ký thuế, khai thuế, tra cứu mã định danh khoản nộp và tra cứu hồ sơ đã nộp. Mỗi chức năng đều có tài liệu hướng dẫn sử dụng (bản tiếng Anh và tiếng Việt). Ngoài ra còn có email và hotline hỗ trợ trực tuyến nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn là cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với NCCNN không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mai điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn cho hay, theo quy định, các NCCNN có phát sinh nghĩa vụ thuế tại Việt Nam phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, đại lý thuế hoạt động theo pháp luật Việt Nam thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Việt Nam.

Đến thời điểm hiện nay, Cục Thuế doanh nghiệp lớn đã tiếp nhận, cấp mã số thuế cho một số NCCNN và hướng dẫn NCCNN thực hiện khai thuế, nộp thuế đầy đủ trên Cổng TTĐT theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, một số NCCNN hiện nay vẫn chưa thực hiện đăng ký thuế, chưa khai thuế, nộp thuế đối với nghĩa vụ thuế tại Việt Nam, do đó, Cục Thuế doanh nghiệp lớn đề nghị các NCCNN thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế theo quy định (thời hạn kê khai, nộp thuế phát sinh quý I/2022 chậm nhất là ngày 30/4/2022).

Sau ngày 30/4/2022, Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ lập danh sách các NCCNN chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và thông báo trên Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế Việt Nam và các kênh thông tin truyền thông khác.

Do vậy, NCCNN, tổ chức, đại lý thuế được ủy quyền và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.