Mức cước phí mới trên đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây từ ngày 1.2

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28.1.2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế xã hội, kể từ ngày 1.2.2022 thuế suất VAT sẽ giảm từ 10% xuống còn 8%.

Để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) ra thông báo kể từ 0 giờ ngày 1.2.2022 các trạm thu phí trên đường cao tốc HLD (TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây) sẽ tiến hành thu phí theo biểu cước phí, cụ thể như sau:

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng:

Long Phước ↔ QL51: 39.000 đồng

Long Phước ↔ Dầu Giây

QL51↔ Dầu Giây: 59.000 đồng

Long Phước ↔ 319: 29.000 đồng

319 ↔ QL 51: 9.000 đồng

319 ↔ Dầu Giây: 69.000 đồng

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

Long Phước ↔ QL51: 59.000 đồng

Long Phước ↔ Dầu Giây: 147.000 đồng

QL51↔ Dầu Giây: 88.000 đồng

Long Phước ↔ 319: 49.000 đồng

319 ↔ QL 51: 9.000 đồng

319 ↔ Dầu Giây: 98.000 đồng

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

Long Phước ↔ QL51: 79.000 đồng

Long Phước ↔ Dầu Giây: 196.000 đồng

QL51↔ Dầu Giây: 118.000 đồng

Long Phước ↔ 319: 59.000 đồng

319 ↔ QL 51: 19.000 đồng

319 ↔ Dầu Giây: 137.000 đồng

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng Container 20 feet

Long Phước ↔ QL51: 98. 000 đồng

Long Phước ↔ Dầu Giây: 236.000 đồng

QL51↔ Dầu Giây: 137.000 đồng

Long Phước ↔ 319: 79.000 đồng

319 ↔ QL 51: 19.000 đồng

319 ↔ Dầu Giây: 157.000 đồng

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng Container 40 feet

Long Phước ↔ QL51: 157.000 đồng

Long Phước ↔ Dầu Giây: 373.000 đồng

QL51↔ Dầu Giây: 216.000 đồng

Long Phước ↔ 319: 128.000 đồng

319 ↔ QL 51: 29.000 đồng

319 ↔ Dầu Giây: 245.000 đồng