Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cuộc họp dự kiến tổ chức vào chiều ngày 21/4/2023 tại Hà Nội.

Đáng chú ý, tại đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) MSB sẽ trình cổ đông thông qua việc nhận sáp nhập một tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Ngân hàng cho biết mục đích của việc nhận sáp nhập nhằm tận dụng được hệ thống mạng lưới, nhân sự cũng như các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng nhận sáp nhập nhằm hướng tới việc tăng quy mô hoạt động của MSB, triển khai thành công chiến lược số hoá ngân hàng.

Điều này cũng phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, gắn liền với xử lý nợ xấu.

MSB: Sẽ trình cổ đông thông qua việc nhận sáp nhập một tổ chức tín dụng, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.300 tỷ đồng
MSB sẽ trình cổ đông thông qua việc nhận sáp nhập một tổ chức tín dụng

Bên cạnh đó, MSB đã có kinh nghiệm từ năm 2015 nhận sáp nhập thành công Ngân hàng TMCP Phát triển Mekong (MDB), mua lại Công ty Tài chính Dệt may cũng như việc hỗ trợ các quỹ tín dụng nhân dân theo chỉ đạo của NHNN.

Tờ trình cũng cho biết, dự kiến TCTD sáp nhập vào MSB là một ngân hàng thương mại đang hoạt động bình thường ở Việt Nam, với các tiêu chí về tổng giá trị tài sản, vốn chủ sở hữu ở mức trung bình trên thị trường, có chất lượng tín dụng tốt.

HĐQT MSB trình cổ đông thông qua việc giao/uỷ quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ các công việc, nội dung liên quan đến việc chuẩn bị, triển khai và thực hiện việc sáp nhập.

Trong đó, HĐQT được quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại mà MSB nhận sáp nhập, thực hiện đàm phán, ký kết Hợp đồng nhận sáp nhập trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích cổ đông, khách hàng và các bên liên quan.

Ngoài ra, HĐQT được quyết định các nội dung liên quan đến việc nhận sáp nhập bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung phương án sáp nhập, các điều kiện thực tế triển khai, thời hạn cụ thể nhận sáp nhập, phương án phát hành, hoán đổi cổ phiếu trái phiếu, chuyển đổi tài sản (bao gồm cả trường hợp có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của MSB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại điều lệ của MSB, nếu có).

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.300 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2022. Tổng tài sản dự kiến tăng 8% lên 230 nghìn tỷ; dư nợ tín dụng tăng 15%, đạt 141,7 nghìn tỷ; huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn tăng 10% đạt 142 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Kế hoạch 2023 được đặt ra trên cơ sở thận trọng, vừa duy trì tăng trưởng hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn vốn, giảm thiểu các rủi ro tín dụng, kiểm soát nợ xấu. MSB sẽ đẩy mạnh tiến độ chiếm thị phần mảng khách hàng cá nhân của Ngân hàng bán lẻ để mảng này trở thành động lực tăng trưởng chính của MSB.

Trước đó, kết thúc năm 2022, tổng tài sản của MSB đạt 212.776 tỷ đồng. Tiền gửi huy động từ khách hàng ghi nhận trên 117.000 tỉ đồng, tăng khoảng 24% so với 2021. Cho vay khách hàng đạt hơn 120.600 tỉ đồng, tăng trưởng gần 19% so với năm trước. Tăng trưởng tín dụng đạt 16,35% theo đúng chỉ tiêu của Ngân hàng Nhà nước cấp, với danh mục tín dụng được chuyển dịch linh hoạt nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả sử dụng.

Năm 2022 cũng ghi nhận nhiều đợt tăng mạnh lãi suất huy động. Dựa trên cơ chế huy động tiền gửi linh hoạt, hiệu quả kết hợp với các sản phẩm đa dạng, thuận ích và nhiều giá trị gia tăng, số dư tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn theo đó đạt 31,16% tại thời điểm 31/12/2022, trung bình năm đạt 36%, nằm trong nhóm cao nhất thị trường. Điều này cũng cho thấy hiện sự tin tưởng cao của khách hàng vào thương hiệu và an toàn hoạt động của MSB.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ngân hàng đạt gần 10.700 tỷ đồng, trong đó ghi nhận tăng trưởng tốt từ hoạt động kinh doanh ngoại hối. Lãi thuần mảng này tăng 2,6 lần so với năm 2021, đạt trên 1.000 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần đạt hơn 8.300 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước với biên lãi thuần đạt mức hiệu quả so với mặt bằng chung thị trường, ở mức 4,5%.

Kết thúc năm tài chính, lợi nhuận trước thuế của MSB đạt hơn 5.787 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 14% so với năm 2021. Mức lợi nhuận này đạt 85% kế hoạch năm, do kế hoạch bán FCCOM bị ảnh hưởng trực tiếp từ bối cảnh thị trường biến động. Những yếu tố bất lợi này đã tác động đến quá trình thương lượng thương vụ. Dựa trên đánh giá tổng thể tình hình và để đảm bảo lợi ích cao nhất, MSB sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch này khi điều kiện thị trường thuận lợi hơn trong năm 2023-2024.

Với tình hình thị trường có nhiều biến động, ảnh hưởng từ xu thế lãi suất và yêu cầu nâng cao công tác quản trị rủi ro từ cơ quan quản lý, ngân hàng sẽ trình ĐHĐCĐ giữ vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ như hiện tại để tạo nguồn lực cho hoạt động kinh doanh. Kế hoạch này cũng phù hợp với tiềm lực hiện tại của MSB khi có bộ đệm vốn hiệu quả sau 2 năm liên tiếp chia cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30%. Đặc biệt, với định hướng chiến lược về phát triển số hóa, đây sẽ là động lực để MSB có thể đầu tư nghiêm túc và mạnh mẽ hơn cho các dự án công nghệ, hướng tới mục tiêu tối ưu hóa chi phí và nâng cao lợi nhuận trong tương lai.

Về các chỉ tiêu an toàn, ngân hàng ghi nhận tỷ lệ dư nợ trên huy động (LDR riêng lẻ) đạt mức 68,77% (so với giới hạn 85%) và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của mảng ngân hàng được kiểm soát ở mức 23,57% (so với yêu cầu 37%). Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo thông tư 41 đạt 12,33%. Tỷ lệ nợ xấu (NPL mảng ngân hàng) theo thông tư 11/NHNN đang ở mức 1,21%.