Một nhà băng tư nhân sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 115%
Một nhà băng tư nhân sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 115%. Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank- mã chứng khoán TCB: HoSE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội.

Theo đó, Hội đồng quản trị Techcombank sẽ trình phương án trả cổ tức tiền mặt năm 2023 là 15%/cổ phiếu, tức một cổ phiếu nhận 1.500 đồng. Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5.283,7 tỷ đồng. Nguồn chi trả cổ tức là từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2023. Thời gian chi trả dự kiến diễn ra trong quý II hoặc quý III/2024.

Đáng chú ý, trong tài liệu còn cho biết nhà băng này trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ 35.225,1 tỷ đồng lên 70.450,2 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy, với việc tăng vốn "khủng" của nhà băng sẽ tương ứng 7.045.021.622 cổ phiếu.

Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến được sử dụng để tăng vốn điều lệ bao gồm: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tương ứng 30% phần vốn điều lệ tăng thêm; 10.567 tỷ đồng), quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (24.181,2 tỷ đồng) và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank (476,3 tỷ đồng). Tỷ lệ phát hành dự kiến là 100% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng quyền sẽ được nhận thêm 100 cổ phiếu mới).

Đối tượng phát hành là tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ việc tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cổ phiếu mới sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Bên cạnh đó, cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này và cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024 và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành).

Sau10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận để củng cổ nền tảng vốn, phát triển kinh doanh Techcombank đã có bước đi chuyển mình lớn. Đây cũng là một trong những nhà băng giữ vững mức tăng trưởng lợi nhuận gần 40%/năm, Techcombank hiện đã trở thành ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, với tổng lợi nhuận trước thuế trong 3 năm gần nhất đạt trên 3 tỷ USD.

Theo Techcombank ăm 2023 mặc dù kinh tế khó khăn nhưng doanh nghiệp vẫn hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh đề ra. Trong đó, dư nợ tín dụng của Techcombank đạt 530.148 tỷ đồng, tăng 19,2% so với năm 2022 và vượt 3,7% kế hoạch năm. Tổng huy động từ khách hàng đạt 507.157 tỷ đồng, tăng 34,3% so với năm 2022. Tổng tài sản của Techcombank tại ngày 31/12/2023 ghi nhận 849.482 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2022. Kết quả, Techcombank báo lãi trước thuế 22.888 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2022 và vượt 4% kế hoạch năm đề ra.

Năm 2024, nhà băng này lên kế hoạch tăng trưởng tín dụng 16,2% (trong hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp phép); tăng trưởng huy động vốn phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng thực tế; Lợi nhuận năm 2024 dự kiến tăng trưởng 18,4% lên 27.100 tỷ đồng.