Việc NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thời điểm này giúp Nam A Bank nâng cao năng lực tài chính, gia tăng năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro, tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, đối tác và cổ đông. Đồng thời, “bộ đệm vốn” giúp Ngân hàng tăng cường số hóa, xanh hóa toàn diện, phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Theo đó, Nam A Bank sẽ thực hiện tăng vốn qua 2 phương án. Trong đó, Nam A Bank sẽ tăng vốn điều lệ năm 2024 thêm 3,145 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ mức 10,580 tỷ đồng lên mức 13,725 tỷ đồng.

Một nhà băng tăng vốn điều lệ thêm hơn 3,000 tỷ đồng qua hình thức phát hành cổ phiếu

Nam A Bank sẽ phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 25%, vốn điều lệ sẽ tăng thêm 2,654 tỷ đồng. Nguồn phát hành là lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 (sau khi đã trích các quỹ) và lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước. Đối với ESOP, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tăng thêm 500 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng, giá chào bán dự kiến là 10,000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm và được giải tỏa 50% trong năm tiếp theo kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc tăng vốn từ phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được thực hiện sau khi đã thực hiện tăng vốn từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Số vốn tăng thêm sẽ được dùng để mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng cơ sở vật chất các đơn vị kinh doanh hiện tại và tương lai; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2024, NAB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng 236.4 tỷ đồng, hoàn thành 25% kế hoạch năm 2024. Kết quả này có được nhờ vào thu nhập lãi tăng, Ngân hàng giảm mạnh trích lập dự phòng do đã xử lý dứt điểm nợ trên VAMC.

Đây là lần đầu tiên quý I, Nam A Bank ghi nhận kết quả lợi nhuận đạt gần 1.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản Nam A Bank đạt 216 nghìn tỷ đồng, tăng 6.275 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 93% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, Nam A Bank tiếp tục kiểm soát tốt nợ xấu theo quy định của NHNN. Nợ nhóm 2 giảm sâu, trong khi các nhóm khác tăng nhẹ. Ngoài ra, Nam A Bank hiện tại đã hoàn tất xử lý dư nợ với VAMC trong năm 2023, với số dư nợ là hơn 1.744 tỷ đồng.