4024-milk
CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mã chứng khoán MCM)

Ngày 20/5 tới đây CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mã chứng khoán: MCM) sẽ chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 23/6/2022.

Như vậy với 110 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Mộc Châu Milk sẽ chi khoảng 165 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2021 Mộc Châu Milk đạt 2.926 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,6% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 13,7% lên mức 319 tỷ đồng. EPS đạt 2.891 đồng.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Giống bò sữa Mộc Châu đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trong đó chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 25%. Trước đó tháng 11/2021 công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 cho cổ đông tỷ lệ 10%. Như vậy thực hiện xong đợt trả cổ tức này, Mộc Châu Milk sẽ hoàn thành nghĩa vụ chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 9/5, cổ phiếu MCM của Mộc Châu Milk giảm 3,32% về mức 49.500đ/cp.

3836-mcm2
Diễn biến giá cổ phiếu MCM thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Năm 2022 Giống bò sữa Mộc Châu đặt mục tiêu đạt 3.122 tỷ đồng tổng doanh thu thuần. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 343,5 tỷ đồng, tăng 7,6% so với số lãi 319 tỷ đồng đạt được năm 2021.

Kết thúc quý 1, công ty ghi nhận doanh thu đạt 674,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 85,69 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,6% và 73,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh nghiệp cho biết trong kỳ doanh thu bán hàng tăng cùng với nguồn thu tài chính tăng lên nhờ số dư tiền gửi ngân hàng dồi dào và chi phí bao bì giảm (hưởng chính sách mua hàng chung của công ty mẹ từ nhà sản xuất) đã giúp Mộc Châu Milk ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 73% lên gần 86 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp quý I đạt gần 31,6%, tăng so với con số 28% của quý I/2021 và cải thiện so với mức 30,7% cả năm 2021.

Trong cơ cấu chi phí, chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất là 20% so với tổng doanh thu với 135 tỷ đồng quý I và chủ yếu nằm ở chi phí hỗ trợ, quảng cáo, khuyến mãi (gần 118 tỷ).

Năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.122 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 343,5 tỷ đồng. Như vậy, sau quý I, Mộc Châu Milk đã đạt 21,6% chỉ tiêu doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Về tình hình tài chính, kết thúc quý I, quy mô tài sản của Mộc Châu Milk là 2.599 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản tiền, tương tương tiền và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn là 1.844 tỷ đồng (1.667 tỷ là tiền gửi có kỳ hạn). Khoản tiền gửi ngân hàng cũng đem về khoản lãi hơn 24 tỷ cho doanh nghiệp trong quý I.

Tổng nợ đi vay cuối quý I là hơn 77 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu nguồn vốn và không đổi so với đầu năm. Đây là khoản vay có thời hạn 6 tháng, lãi suất cố định và không có bảo đảm.

Vốn chủ sở hữu của Mộc Châu Milk tại ngày 31/3 là 2.250,5 tỷ với 817 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, gần 248 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.100 tỷ vốn góp.